I. Parkam Holidays: Pohádali se mezi sebou majitelé a pak společně zkrachovali?

Pád CK I. Parkam Holidays zřejmě způsobily neshody mezi spolumajiteli firmy Romanem Šimkem a Bulharem Petko Nikolovem. Zatímco v insolvenčním návrhu obvinil Nikolov svého společníka, že antidatovanými smlouvami vyvedl z firmy dva automobily a vystavil směnky, které měly sloužit pouze k vyvedení majetku, tvrdí Šimek pravý opak.

Z únorové zprávy o činnosti insolvenčního správce skutečně vyplývá, že to byl právě jednatel Petko Nikolov, kdo z účtu CK ještě v den podání insolvenčního návrhu zasílal peníze na účet svých spřízněných společností. Insolvenční správce doslova uvádí, že je zřejmé, že „dlužník ještě v den podání insolvenčního návrhu hradil některé závazky v nemalé výši propojeným a jinak spřáteleným subjektům“.

„V listopadu 2010 jsem byl společníky Petkem Nikolovem a Jaroslavem Jánským zbaven funkce jednatele společnosti, a to právě proto, že jsem navrhoval preventivní opatření k zabránění případných finančních potíží Parkam Holidays ve formě půjčky 400 tisíc korun od každého společníka ve prospěch CK kvůli vytvoření rezervy k úhradě vyššího pojistného a úhrady případných budoucích pohledávek,“ konstatoval Šimek.

„S ohledem na důvěrnou znalost ekonomické situace Petka Nikolova a jeho způsobu podnikání v Bulharsku, jsem se po svém odvolání z pozice jednatele odmítl podílet na činnosti Parkam Holidays byť jen jako její zaměstnanec a ukončil jsem tam pracovní poměr,“ dodává Šimek, který si založil konkurenční RS Tour.

V současné době Šimek spolupracuje s více než 700 cestovkami a tvrdí, že žádnému z obchodních partnerů ani klientů on ani jeho firma nic nedluží. Podle obchodního rejstříku ale dosud drží i třetinový podíl v I. Parkam Holidays která je v insolvenčním řízení.