Desítky klientů zkrachovalých cestovek chtějí podat žalobu na stát

Desítky podvedených klientů cestovních kanceláří už zareagovaly na naši výzvu a vyjádřily ochotu spolupracovat s občanskou iniciativou Stop krachům cestovek! při vymáhání peněz od státu. Ten nese podle Evropského soudního dvora vinu za špatné zákony, které turisty o jejich peníze připravily.

Mezi těmi, kdo se na občanskou iniciativu Stop krachům cestovek! už obrátili, převažují klienti I.Parkam Holidays, která zkrachovala loni. Kvůli podpojištění cestovní kanceláře dostali zatím zpět jen něco přes polovinu peněz za neuskutečněné zájezdy.

Všem, kdo nás už kontaktovali, děkujeme. Budeme nadále ve spojení a věříme, že nás postupně ještě přibude. Jen tak můžeme být opravdu úspěšní při vymáhání našich peněz právní cestou, kterou nám kompetentní orgány v čele s Ministerstvem pro místní rozvoj dosud zkoušely zatajit.

Zřejmě proto, že i jejich úředníci si dobře uvědomili, jak jednoznačně bude muset soud rozhodnout v náš prospěch a v neprospěch státu, až na něj podáme hromadnou žalobu.

Jejich obavy jsou pochopitelné. Poškození se počítají na stovky, škody na desítky milionů!

Část klientů Parkamu se sice nechala v minulosti ovlivnit kampaní Asociace cestovních kanceláří ČR, která je přesvědčila k podání hromadné žaloby na pojišťovnu, tento postup je ale ve světle našich zjištění odsouzen k nezdaru.

Lze předpokládat, že si je toho sama Asociace vědoma. Zajistila tím ale výnosnou zakázku pro svého přidruženého člena, advokátní kancelář Holubová. O tom, že tento postup je přinejmenším neetický, svědčí hned dvě skutečnosti: na webu Asociace už AK Holubová mezi přidruženými členy není, Advokátní komora navíc podle našich informací obdržela stížnost dalších svých členů kvůli podezření z nekalé soutěže.

Občanská iniciativa Stop krachům cestovek! se v těchto dnech připravuje na transformaci do právní formy občanského sdružení, neboť tak budeme moci snáze činit veškeré kroky nezbytné k uplatnění našich nároků. Přípravný výbor sdružení bude proto v nejbližších dnech podávat na Ministerstvo vnitra žádost o registraci.

O dalším postupu pak budeme informovat především prostřednictvím těchto webových stránek, ti, kdo nám už poskytli kontaktní údaje, pak také elektronickou poštou. Naše jednání s advokátní kanceláří, která má v podobných sporech pravděpodobně nejvíce zkušeností, jsou již v závěrečné fázi před uzavřením dohody o spolupráci. Teď je tedy ten pravý čas na získání svých peněz.