Tanečky insolvenční správkyně Kateřiny Buďveselové

V uveřejněném článku Rada klientům zkrachovalých cestovek: Hlaste se i do konkurzu jsme na příkladu krachu cestovní kanceláře I. Parkam Holidays vysvětlovali, že vždy je dobré uplatnit svoji pohledávku vůči cestovní kanceláři a nespoléhat se jen na pojištění. Právě stovky klientů I. Parkam mohly získat v konkurzu zbytek peněz, které jim nevyplatí pojišťovna.

Společnost INSOL.UTION konkurzní správkyně Kateřiny Buďveselové má podle výpisu z Obchodního rejstříku oprávnění v tomto podnikání – pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Řada našich čtenářů se podivila hned dvěma věcem. Za prvé jak je možné, aby v insolvenčním řízení nebyly připuštěny nezpochybnitelné a doložené pohledávky. A za druhé, jak se stalo, že cestovní kancelář I. Parkam Holidays v úpadku měla dost majetku na uspokojení věřitelů. Pokusíme se tedy tento příběh rozklíčovat. Nejprve je zde pokus správkyně o odehnání klientů od konkurzu.

Konkurzní správkyně Kateřina Buďveselová ze společnosti INSOL.UTION, v.o.s. nejprve chtěla pohledávky klientů popřít. Tento postoj nijak zvláště nevysvětlila, kromě tvrzení, že pohledávky klientů budou uhrazeny podle zákona 159/1999, Sb.

Na to reagovali poškození klienti prostřednictvím svého právního zástupce, jejichž dopis mají Krachy cestovek.cz k dispozici, touto argumentací: „Přihlášená pohledávka existuje, což ani insolvenční správce nepopírá. Udávaný důvod popření ve smyslu ust. § 193 z. č. 182/2006 Sb. – tedy, že pohledávka bude údajně zcela uspokojena ve smyslu z.č. 159/1999 Sb. přinejmenším dosud nenastal, ani není prokázáno, že bude uspokojena vůbec, či v jaké výši.“

Závěr dopisu advokáta adresovaného insolvenční správkyni byl zvláště výmluvný a možná ji donutil k rychlému přehodnocení situace: „Proto pokud insolvenční správce nezmění své stanovisko a neuzná její pohledávku v plné (pojišťovnou neuspokojené) výši, bude se svého práva domáhat žalobou proti insolvenčnímu správci na což výslovně upozorňuji.“

Insolvenční správkyně Kateřina Buďveselová následně uznala svoji pozici jako právně neudržitelnou a neobhajitelnou. Byla nucena uznat svoji chybu a připustit, že pohledávky klientů cestovních kanceláří v konkurzním řízení nelze popřít na základě existence zákona 159/1999 Sb.

Pravděpodobnost, že by se po tomto právním výprasku ještě některý insolvenční správce zkrachovalé cestovní kanceláře zkusil popřít pohledávky klientů, je nízká. Nicméně kdyby se to přece jenom stalo, Krachy cestovek.cz radí: Vytrvat a pohrozit správci případnou žalobou.