I. Parkam Holidays: Proč někteří dostanou peníze dříve než jiní?

Klienti cestovní kanceláře I. Parkam Holidays to mají těžké. Od pojišťovny dostali plnění ve výši 58 procent svých zaplacených zájezdů nebo záloh. Někteří přihlásili své pohledávky do konkurzu, další se chtějí soudit se státem, protože je zákon 159/1999 Sb. neochránil tak, jak stát sliboval. Situaci těch, kdo vymáhají svoje peníze v konkurzním řízení, přitom zhoršila insolvenční správkyně.

Některé čtenáře portálu Krachy cestovek.cz zajímalo, jak je možné, že cestovní kancelář v úpadku má majetek, který by mohl stačit na uspokojení jejích klientů. Z dokumentů, které má naše redakce k dispozici, vyplývá, že to opravdu možné je. Pokud by však konkurz neprovázely velmi divné okolnosti.

Z dokumentu, který je k dispozici v Insolvenčním rejstříku, se dozvíme, že při přezkumném řízení insolvenční správkyně Kateřina Buďveselová ze společnosti INSOL.UTION, v.o.s. popřela tři podstatné pohledávky – 563 tisíc korun, které požadoval Roman Šimek, třetinový majitel I. Parkam Holidays a více než dvanáct let také jednatel této společnosti, a dále pohledávky dvou mužů, za které vystupoval u soudů. Jde o Petra Sudka a Jaromíra Smrčinu.

Ti vymáhají na I. Parkam Holidays dohromady 1,2 milionu korun, spolu s jednatelem Šimkem tedy celkem skoro 1,8 milionu. Což je prakticky polovina všech pohledávek, které byly v konkurzu přihlášeny (3,880 milionu korun).

I když pohledávky správkyně během přezkumného jednání popřela, jaksi „pozapomněla“ dát ve správné lhůtě příslušné incidenční žaloby. Na to má totiž správce 30 dnů od přezkumného jednání, v této lhůtě musí soud žalobu obdržet. Paní insolvenční správkyně Kateřina Buďveselová se ale v této lhůtě pouze dostavila na poštu a příslušné žaloby svěřila této instituci. Vzhledem k předvánočnímu období tak dorazily žaloby na soud až pět dnů po lhůtě.

To pro věřitele včetně klientů znamená, že přišli o pořádné peníze. Komentář soudu k tomu, jak správkyně postupovala je ve všech třech odmítnutích stejný: „Žalobce podal žalobu dne 15. prosince 2011 na poštu. Žaloba byla soudu doručena dne 20. prosince 2011, tedy pět dnů po uplynutí lhůty k jejímu podání. V souladu s § 160 odst. 4 IZ tedy soud žalobu odmítl.“

Za zmínku stojí, že Roman Šimek, který takto zázračně přijde k více než půlmilionu korun, ovládá nyní cestovní kancelář RS Tour specializovanou na Bulharsko. Klienty této kanceláře by neměla nechat klidnými nejen minulost pana Šimka jako jednatele zkrachovalé cestovky, ale hlavně skutečnost, že jeho kancelář má pojistnou smlouvu na pouhé tři miliony korun.

Nicméně, co se případů insolvenční správkyně Kateřiny Buďveselové týká: Jestliže v konkurzu přihlášení věřitelé nedostanou zbylou asi třetinu svých pohledávek (tedy část neuhrazenou pojišťovnou), mají možnost zažalovat chybující správkyni a požadoval zbytek peněz za neuskutečněnou dovolenou od ní.