Vážení klienti zkrachovalé cestovní agentury ALOHA Děčín!

Je nám opravdu velice líto, že jste se stali obětí krachu cestovní agentury. Je to způsobeno nejen finančními problémy, do nichž se agentura dostala, ale především chybou platné legislativy. Zákon o podnikání v cestovním ruchu na podobný případ vůbec nepamatuje.

Rádi bychom Vám byli nápomocni, jak se můžete domoci svých peněz, o něž jste krachem agentury přišli. Připravte se však na dlouhou anabázi s nejistým výsledkem a na to, že možností není mnoho.

Především byste měli kontaktovat Polici ČR v Děčíně a nahlásit, že jste utrpěli škodu v souvislosti s podnikáním cestovní agentury ALOHA.

Dále byste měli sledovat v insolvenčním rejstříku stav insolvenčního řízení CA ALOHA a včas se do něj přihlásit. (Odkaz zde.) Připomínáme, že první insolvenční návrh byl zamítnut.

A důležitá rada do budoucna: Příště při nákupu zájezdu v cestovní agentuře posílejte své peníze rovnou cestovní kanceláři, která zájezd pořádá. Ta je totiž ze zákona pojištěna pro případ krachu. Takže v případě bankrotu cestovní agentury byste měli svůj zájezd, v případě krachu cestovní kanceláře by vám pojišťovna vrátila peníze za zájezd zaplacené.