Jedinečná šance pro ministryni Jourovou

ministryne_jourova_sance

Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová má jedinečnou šanci dokázat, jak vážně to myslí s ochranou turistů před úpadky cestovních kanceláří, a to nejen novelou zákona o cestovním ruchu, kterou minulý týden předložila do vlády, ale především tím, jaký postoj zaujme její resort k těm, kdo v posledních letech přišli vinou špatného zákona o peníze a o dovolené.

V těchto dnech přicházejí na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) výzvy k náhradě škody způsobené nesprávným úředním postupem od lidí, kteří byli před třemi lety poškozeni krachem cestovní kanceláře I.Parkam Holidays.

Od pojišťovny Generali, u níž byla uvedená CK pojištěna, dostali jen 58 procent částky za svou neuskutečněnou dovolenou, a zbytek požadují od státu, respektive od ministerstva, pod které činnost cestovních kanceláří spadá.

Unijní právo (Směrnice Rady č. 90/314/ EHS z 13. června 1990) totiž vyžaduje, aby zákonný režim v každém členském státu EU zajistil, že zákazníci budou plně odškodněni za neposkytnutou službu a repatriaci. Jinými slovy, ukládá povinnost členskému státu takový stav zajistit a je na té které členské zemi, jak tuto povinnost pojme v národním právu.

Jak víme, Česká republika se svého závazku zhostila tak, že uzákonila (minimální) limit pojistného plnění a to pohyblivou veličinou: pojistné plnění musí dosahovat minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, na pojistnou částku minimálně 30 % těchto tržeb v předchozím roce.

„Každý rok je stát nicméně konfrontován s tím, že pojištění na tuto zmíněnou minimální částku nestačí na plné odškodnění klientů. ČR se však zatím omezuje jen na veřejné přísliby změny legislativy, k nimž však nikdy nepřikročila,“ upozornil nedávno pražský advokát Jan Kalvoda.

Podle Kalvody přetrvává zvláštní situace: „Všichni vědí, že problém je jen v nesprávné podobě zákonné regulace a stát sám pravidelně v návrzích novel zákona nedostatečnost stávajícího stavu výslovně přiznává.“ Advokát také připomněl, že obdobná rakouská právní regulace byla Evropským soudním dvorem označena za nedostatečnou implementaci Směrnice.

Jak již Krachy cestovek.cz psaly v minulosti, Jan Kalvoda je s ohledem na tzv. rakouský případ, který v minulosti pozitivně pro poškozené řešil Evropský soudní dvůr, přesvědčen o tom, že český stát nedostatečně zajistil implementaci evropské směrnice o ochraně turistů do tuzemského práva.

Proto nyní poškození klienti CK I.Parkam Holidays posílají na MMR výzvy jako první krok před podáním žaloby na stát. Chtělo by se věřit tomu, že nové vedení resortu se nebude chovat schizofrenně a nebude na jedné straně prosazovat novelu zákona, která má v budoucnu turisty ochránit před úpadkem cestovních kanceláří, a na straně druhé se nebude soudit s těmi, kteří se domáhají náhrady škody, protože je stát kvůli témuž zákonu stoprocentně neochránil.

Bylo by totiž logické, aby stát odškodnil poškozené nedokonalým zákonem, když nyní jeho novelizací přiznává, že je špatný.