Diamond travel už není cestovní kanceláří, nemá pojistku proti úpadku, ale přesto dál nabízí zájezdy a služby delegáta

diamond_travel

Společnost Diamond travel podnikatelky Renaty Jelínkové již není cestovní kanceláří. Vyplývá to z veřejně dostupných údajů a portálu Krachy cestovek.cz to potvrdilo i ministerstvo pro místní rozvoj, které na uvedenou společnost v minulosti opakovaně podalo podněty na prošetření nebo zrušení živnostenského oprávnění k provozování cestovní kanceláře.

Naposledy ministerstvo podalo podnět na zrušení živnostenského oprávnění dne 27. 11. 2015,“ informoval portál Krachy cestovek.cz mluvčí resortu Vilém Frček. Rovněž potvrdil, že místně příslušný živnostenský odbor zrušil ve správním řízení živnostenské oprávnění na provozování cestovní kanceláře pro neohlášení změny sídla.

Jenže. Proti tomuto rozhodnutí se firma odvolala, vedené sankční řízení bylo zastaveno a rozhodnutí v odvolacím řízení nakonec zrušeno. Jednatelka a jediná majitelka firmy Renata Jelínková následně použila jednoduchý fígl, jak se vyhnout odebrání koncese ze strany úřadů, když sama požádala o přerušení živnostenského oprávnění na provozování cestovní kanceláře na dobu pěti let až do 20. ledna 2021.

Otázkou zůstává, proč ministerstvo nenavrhlo odebrání koncese z mnohem závažnějšího důvodu, než je změna sídla – Diamond travel totiž od loňského listopadu nemá povinné zákonné pojištění proti úpadku, když firmě neprodloužila smlouvu pojišťovna UNIQA (a u žádné jiné nově pojištění nezískala).

Avšak firma i nadále na svých webových stránkách nabízela a stále nabízí vlastní zájezdy, přestože je podle zákona smí prodávat jen pojištěné cestovní kanceláře. Pokud je nyní Diamond travel cestovní agenturou a neprodává své vlastní zájezdy, opět se dopouští prohřešku proti zákonům, protože na svém webu neuvádí povinnou informaci, kdo je skutečným pořadatelem zájezdu. U některých zájezdů navíc nabízí služby českého delegáta, což je opět služba, kterou mohou poskytovat jen cestovní kanceláře avšak nikoliv agentury.

Aktuální nabídka zájezdu na webu cestovní agentury Diamond travel, u které jsou služby delegáty, ale není jasné, která cestovní kancelář tento zájezd prodává. Pokud jde o zájezd pořádaný agenturou Diamond travel, jde o porušení zákona o podnikání v cestovním ruchu.

Krachy cestovek.cz upozornily ministerstvo pro místní rozvoj na to, že Diamond travel i nadále nabízí a prodává zájezdy. „Ministerstvo bude dále celou situaci monitorovat a v případě potřeby činit potřebné další kroky,“ reagoval na to mluvčí resortu.

Klienti, kteří si po zániku povinného pojištění v listopadu 2015 zakoupili u Diamond travel zájezd, tak čelí reálnému nebezpečí, že se na ně v případě úpadku této bývalé cestovky nebude vztahovat ochrana zákazníků cestovních kanceláří podle zákona č. 159. Podle údajů z veřejně dostupných zdrojů byly na zmíněnou firmu paní Jelínkové v loňském roce podány hned dva insolvenční návrhy.