Dovolené můžou zdražit kvůli garančnímu fondu

zdrazeni_dovolene

Skokový nárůst cen dovolených může způsobit nová evropská směrnice o cestovních službách, kterou musí čeští zákonodárci včlenit do českého právního řádu do začátku příštího roku. Důvodem je plán na zřízení tzv. garančního fondu, jako dalšího nástroje, který by měl chránit spotřebitele v případě krachu cestovní kanceláře.

V současné době již u nás platí zákonná povinnost cestovní kanceláře uzavřít s pojišťovnou pojištění pro případ úpadku tak, aby pojišťovna vrátila zákazníkovi veškeré finanční prostředky zaplacené za zájezd v případě, že dojde k úpadku (insolvenci) cestovní kanceláře.

Garanční fond má být další nadstavbou tohoto zajištění. Cestovní kanceláře do něj mají přispívat dle návrhu zákona až 0,25 % obratu ročně. A pokud by bylo nutné vyšší čerpání z fondu z důvodu insolvence některé cestovní kanceláře, zavádí se mimořádný příspěvek na doplnění fondu ve výši 0,5 % z obratu.

„V žádném jiném podnikatelském odvětví není klient chráněn tak, jako právě v cestovním ruchu. Snaha o prosazení garančního fondu do zákona vyvolává dojem, že stát nevěří podnikatelům v cestovním ruchu v jejich dodržování zákonných povinností.

Přitom cestovní ruch přináší ročně České republice více než 100 miliard Kč příjmů do státního rozpočtu a podílí se tak cca 3 % na HDP a přibližně 5 % na celkové zaměstnanosti,“ řekl předseda Asociace cestovních kanceláří ČR Vladimír Dolejš s tím, že cestovní kancelář již nyní musí měsíčně zasílat pojišťovně podrobné hlášení, dle něhož lze zjistit a okamžitě zvýšit aktuální částku pojistného rizika. Nehrozí tedy už, že by se nějaký subjekt proti úpadku pojistil nedostatečně.

Navrhovaný garanční fond je proto v tuto chvíli nadbytečný a jeho existence se negativně odrazí nejen v podnikání cestovních kanceláří, ale logicky také ve zvýšených cenách zájezdů pro zákazníky.

„Primárním cílem ACK ČR je proto zabránit existenci nadbytečného dozajišťovacího garančního fondu, či alespoň zajistit jeho větší transparentnost a možnost větší kontroly ze strany podnikatelských subjektů, které do něho mají odvádět své finanční příspěvky“ doplnil Dolejš.