AVÍZO: Společně do sjednocené Evropy!

PRAHA – TK k podpisu smlouvy o vzniku „koordinační rady“ stran: Cesty změny (CZ), Evropských demokratů (ED), Liberální reformní strany (LiRA), hnutí Nezávislých (NEZ), Občanské demokratické aliance (ODA) a Volby pro město (VPM). Den: pátek 11. dubna. Místo: Zelený salónek Senátu ČR. Čas: 11 hodin. Mluvčím uskupení byl 28. března v Hradci Králové konsensuálně zvolen Jan Kasl, předseda ED. Na TK budou přítomni předsedové všech stran: Jiří Lobkowicz (CZ), Jan Kasl (ED), Milan Hamerský (LiRA), Jiří Horák (NEZ), Jiřina Nováková (ODA) a Martin Dvořák (VPM). Přítomni budou rovněž senátoři jednotlivých stran rady.