BÍLINA: Besedy se strážníky děti baví a učí

Na nebezpečí, která číhají na děti o prázdninách, upozorňovali strážníci při preventivních besedách na základních školách. Koncem školního roku se konaly přednášky pro žáky prvního stupně, jejichž cílem bylo seznámit děti s možnými riziky a také s tím, jak jim předcházet nebo je řešit.

“Tyto besedy uzavřely celoroční koncept preventivních akcí, které pořádáme. V průběhu celého školního roku navštěvujeme mateřské i základní školy. Přednášky jsou vždy zaměřené na konkrétní věk dětí, reagujeme také na moderní hrozby, se kterými se mohou děti setkat, ať už je to kyberšikana nebo nebezpečí na sociálních sítích. Je zapotřebí upozornit mládež na tyto věci a zároveň ji seznámit s odpovědností za své činy a rozhodnutí,” uvedl ředitel Městské policie Bílina Petr Kollár.

Přednášky jsou připravené tak, aby děti zaujaly. “Snažím se s dětmi mluvit upřímně a přátelsky. Vše je vedené formou diskuze, mohou se kdykoli na něco zeptat nebo třeba říci svůj názor. Tím se beseda může stočit na jiné téma, než bylo původně připravené, ale které konkrétní třídu pálí nebo zajímá.

Děti dnes už v útlém věku mají velký přehled, někdy si však neuvědomují důsledky nebo skryté hrozby. S těmi je chceme seznámit, ale ne je vystrašit,” popsal preventista strážníků David Ferenc.

Preventivní akce na konci roku upozorňovaly menší děti na bezpečné chování u vody, při jízdě na kole, při chůzi za snížené viditelnosti po silnicích nebo na komunikaci s cizími lidmi. Děti si také připomněly důležitá telefonní čísla a dozvěděly se, jak by měly po telefonu mluvit se záchranáři, hasiči nebo policisty.

TIP: Je důležité, aby dětem byla věnována pozornost i v oblasti financí, aby se děti staly finančně gramotnými. Roste totiž počet podvodníků, kteří cílí na lidi, co pak naletí například na výhody kryptoměny ethereum kurz, kdy si myslí, že zbohatnou, ale o svoje finanční prostředky přijdou, jelikož je podvodníci okradou.