Bytová družstva čekají na vstup do Evropské unie

Postavení bytových družstev by se po vstupu do Evropské unie mělo rapidně zlepšit. Shodují se na tom experti na bytovou problematiku i Svaz českých a moravských bytových družstev. Pozitiva případného vstupu rozhodně převládají nad negativními dopady začlenění České republiky do struktur EU.

Václav Prokůpek

Evropská legislativa, jejíž převzetí se chystá i u nás, vytváří bytovým družstvům příznivé podmínky. Mohla by se dokonce začít uskutečňovat nová etapa vývoje, výstavba levných bytů.

Podle Svazu českých a moravských bytových družstev dokonce po vstupu do EU lze očekávat například masivní obnovení cenově dostupné bytové výstavby pro občany se středními a nižšími příjmy. V unii totiž v mnoha zemích platí zákon, že družstva mohou fungovat na neziskovém principu jako obecně prospěšné společnosti, a v takovém případě by opravdu mohly stavět i levné byty. Takovýto zákon platí již řadu let v sousedním Rakousku či Německu, u nás bohužel nikoliv, přestože se jej zastánci bytových družstev snažili i v našem parlamentu prosadit. Marně. Vstup do EU ale přináší sladění předpisů a tím i velkou naději pro zastánce bytových družstev a jim nakloněné legislativy.

Ke snížení cen družstevní bytové výstavby by měly přispět i takzvané společné družstevní nákupny, které si vytvářejí družstva v mnoha evropských zemích. Unie by navíc mohla prostřednictvím svých strukturálních fondů přispět na opravu našich chátrajících panelových domů. Jediným problémem zůstává fakt, že z naší republiky musí v tomto směru do Bruselu směřovat skutečně dobře připravené a propracované projekty. Bytová družstva, která v České republice vlastní zhruba osm set tisíc bytů, se budou moci také po vstupu do Unie zapojit do jednotného družstevního informačního systému. A tak například český, moravský či slezský občan, jenž by rád získal byt v Barceloně či Štýrském Hradci, požádá kanceláře českých družstev, které mu ochotně předají informace o nabídce bytů a vyřídí s ním spojené formality se vstupem do bytového družstva v zahraničí.

Samotný vstup do Evropské unie nepřinese našim bytovým družstvům pouze pozitivní stránky. Bude nutné sladit technické normy s předpisy platnými v zemích EU, což si vyžádá značné investice především do panelových domů. Konkrétním příkladem je rekonstrukce mnoha výtahů v České republice, což bude stát desetimilióny. Na velice nákladné rekonstrukce by však právě Evropská unie mohla výrazně přispět a poskytnout potřebné prostředky. Nejdůležitější však bezesporu bude, aby se naše bytová družstva naučila efektivně a smysluplně využívat různé finanční zdroje plynoucí ze společné evropské pokladny a ze strukturálních fondů Evropské unie.

Autor je místopředsedou Cesty změny