Nové centrum nukleární medicíny

PET centrum, tak se jmenuje nové oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, které vzniklo v rámci druhé etapy modernizace pracoviště konvenční nukleární medicíny V Podhájí. V rámci modernizace, provedené za podpory Ústeckého kraje, došlo k zásadní rekonstrukci prostor včetně pořízení unikátního přístroje PET/CT (pozitronová emisní a RTG počítačová tomografie)

„Jsem rád, že se nám v Ústeckém kraji povedlo zachránit onkologické centrum. Dovolím si říci, že je to jeden z největších úspěchů současného vedení kraje v tomto volebním období. Pro zachování onkologického centra jsme však museli splnit několik podmínek, jak tady na pracovišti v Ústí nad Labem, tak na detašovaném oddělení v chomutovské nemocnici.

Jednou z podmínek bylo vybavení onkologických pracovišť, nukleární medicíny novými přístroji a rekonstrukce stávajících prostor, díky které jsme se dnes sešli. Zdravotní personál Krajské zdravotní, tak má odpovídající přístrojové vybavení a důstojné prostory pro léčbu svých pacientů,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

Vyšetření prostřednictvím PET/CT spojuje dvě diagnostické metody v jednu a to pozitronovou emisní tomografii (PET) a počítačovou tomografii (CT), které se provádějí téměř současně.

„Při PET vyšetření je pacientovi nitrožilně podáno malé množství radioaktivní látky, která se po určitou dobu vychytává v jeho těle. Tato část vyšetření umožňuje posoudit metabolizmus ve tkáních. Při CT vyšetření se naopak využívá rentgenových paprsků, které procházejí tělem pacienta, a následně detailně vykreslí strukturu vyšetřovaných orgánů.

Pro lepší vzájemné odlišení orgánů a cévních struktur je možné během CT vyšetření do žíly ještě aplikovat kontrastní látku. Toto vyšetření je jednou z nejpřesnějších diagnostických metod současné medicíny a může pomoci k důkladnější diagnostice nemoci. Je využíváno nejen při volbě správné terapie, ale i ke kontrole účinků zvolené léčby a k pacientovi je šetrnější,“ Aleš Chodacki, primář oddělení nukleární medicíny.

Nákup přístrojů komplexního onkologického centra byl financován z 19. Výzvy Integrovaného operačního programu – Ministerstva zdravotnictví České republiky za 68 423 806,00 Kč včetně DPH. Dotace ve výši 85% činila 58 160 235,10 Kč.

Zbylých 15% ve výši 10 263 570,9 Kč uhradila Krajská zdravotní z prostředků Ústeckého kraje, který z pozice jediného akcionáře Krajské zdravotní navýšil základní jmění se záměrem jeho využití formou spoluúčasti při realizacích dotačních zdrojů. Zároveň musím zmínit, že rekonstrukce onkologického pavilonu ústecké Masarykovy nemocnice vstupuje do další etapy modernizace, kdy na řadu přijdou vnější prostory.

„V tomto týdnu vyhlásíme výběrové řízení na zhotovitele nové fasády budovy včetně zateplení, po kterém dojde k vybudování lékárny v pavilonu a poté přijde na řadu rekonstrukce stávajícího parkoviště, které se rozroste o nová místa,“ generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.