Cesta změny založila organizaci v Brně, předsedou Emil Konopásek

BRNO – Sedmou krajskou organizaci dnes založila Cesta změny (CZ). Na jejím čele stanul Emil Konopásek, který v parlamentních volbách loňského roku vedl jihomoravskou kandidátku CZ. „Spolupráci s blízkými politickými stranami, sdruženými nyní v koordinační radě stran, považujeme za ctnost naší společné politické kultury,“ uvedl Konopásek.

Předseda Konopásek je expertem v oblasti jaderné energie, několik let působil v elektrárně v Dukovanech. Jednou z politických priorit, na kterou klade důraz, je vzdělávání. „Význam školy ve výchovném procesu dětí neustále roste. Jednou  z našich priorit musí být zkvalitnění oblasti výchovy a vzdělání dětí a mládeže. Součástí tohoto procesu je také zlepšení ekonomického a společenského postavení pedagogů. Dále je potřeba vytvořit podmínky pro hodnotné využití volného času mládeže, například podporou mimoškolních aktivit,“ říká.

Místopředsedou krajské organizace byl zvolen novinář Bořek Balga, který působil v brněnské České televizi. Členy krajské rady byli zvoleni: Jiří Nepejchal, Tomáš Plachý a Jaroslav Hanzlík.