Darovat byt po rozvodu dítěti – postup, zkušenosti

S bývalým manželem, se kterým máme dospělého syna, jsme se rozvedli před více než rokem. Během rozvodu jsme se domluvili na vypořádání společného majetku a uzavřeli jsme dohodu o tom, že byt, který jsme si za dobu manželství koupili, zůstane mi. Nyní jsem se přestěhovala ke svému příteli. Chtěla bych byt darovat synovi, který v něm žije s přítelkyní a rekonstruují ho. Můžu byt synovi darovat, když v katastru nemovitostí je veden stále na mě i na bývalého manžela, ale v dohodě je napsáno, že po rozvodu připadne mi?

Z vámi uvedených informací vyplývá, že jste při rozvodu uzavřeli s bývalým manželem dohodu, na základě které měl byt, který jste si zakoupili za dobu manželství a který tedy spadal do vašeho společného jmění manželů, přejít do vašeho výlučného vlastnictví.

V této souvislosti je třeba upozornit na ustanovení § 149a zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, podle kterého dohoda manželů o vypořádání zaniklého společného jmění manželů po rozvodu, která se týká nemovitosti, nabývá účinnosti až vkladem do katastru.

Jelikož jste v katastru nemovitostí jako majitelé bytu vedeni stále vy i bývalý manžel společně, vycházíme z toho, že jste dosud nepodala katastrálnímu úřadu návrh na vklad, na základě kterého by došlo k převodu bytu do vašeho výlučného vlastnictví. Nyní tedy vy sama byt synovi darovat nemůžete, jelikož stále nejste jeho výlučným vlastníkem.

Je třeba katastrálnímu úřadu předložit návrh na povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě dohody o vypořádání společného jmění manželů, kterou jste s manželem uzavřeli – s návrhem tedy je nutné předložit i sepsanou dohodu. Rovněž je třeba k návrhu připojit i ověřenou kopii rozsudku soudu o rozvodu vašeho manželství s doložkou právní moci.

Následně můžete se synem sepsat darovací smlouvu, byt mu tak darovat a tuto darovací smlouvu vložit také do katastru nemovitostí. Pokud s darováním pospícháte, dodáváme, že oba návrhy (návrh na vklad bytu do vašeho výlučného vlastnictví a návrh na vklad bytu do vlastnictví syna na základě darovací smlouvy) je možné podat najednou (v jeden den), ale ve dvou oddělených návrzích.

Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na příslušný katastrální úřad.