Jak darovat dům svým dětem

Před měsícem mi zemřela manželka. Měli jsme spolu dva syny. S oběma mám velmi dobrý vztah, neustále mě navštěvují. S ženou jsme si postavili společně domek, ve kterém jsem už ale dnes na všechno sám a je mi tam smutno. Zvažuji, že synům dům dám. Žena však neměla sepsanou závěť. Nedávno mi došel dopis ohledně dědictví. Přemýšlel jsem, zda bych nemohl v rámci dědictví celý dům darovat oběma synům. Podle nich to prý tak nejde, ale třeba se pletou a zvládlo by se to najednou. Co si o tom myslíte?

Děkuji, že se na nás obracíte i v tak pro vás jistě nelehké situaci. Píšete, že vám zemřela manželka a že po sobě nezanechala závěť. Z toho, že jste dům postavili za dobu manželství, budu předpokládat, že je součástí společného jmění manželů.

Co se týče vašeho dotazu, zda by šlo darovat celý dům v rámci dědického řízení, se bohužel domnívám, že to možné nebude. V rámci dědického řízení se totiž řeší jen majetek, který byl ke dni smrti ve vlastnictví zůstavitele, tj. zemřelé. V případě existence majetku ve společném jmění manželů musí notář, předtím než přistoupí k samotnému rozdělení dědictví, toto společné jmění manželů rozdělit.

V dědickém řízení tedy bude řešena pouze manželčina polovina domu (po rozdělení společného jmění manželů), nikoliv celý dům, jak zřejmě předpokládáte. Dále píšete, že máte dva syny a dědictví bude probíhat podle zákona.

Dědicové jste vy a vaši synové. V rámci dědického řízení se tak můžete spolu dohodnout, že manželčina část domu připadne pouze synům po stejném dílu, tedy laicky řečeno, vy se svého podílu vzdáte a přenecháte ho synům. Ovšem majetek, který řešen v dědickém řízení nebude, tedy vaše polovina domu, budete muset vyřešit jinak, například formou daru, jak jste již uvedl sám v dotazu.

Je samozřejmě možné se s tímto svěřit notáři, který povede dědické řízení a ten vám pomůže dále s darováním vaší poloviny, ale již mimo dědické řízení, nejlépe zřejmě až po jeho ukončení, kdy budou jasné vztahy k nemovitosti. Pokud nadále uvažujete v domě bydlet, myslete na možnost zřídit si věcné břemeno dožití, které vám zajistí právo v domě do konce života bydlet i přesto, že byste již nebyl jeho vlastníkem.