Díky kardiochirurgii v Krajské zdravotní jsou rozšířeny možnosti onkologické operativy

„Chtěla bych poděkovat všem lékařům a zdravotním sestrám, které se na mé léčbě podíleli. Cítím se, co se týká srdíčka a urologických potíží dobře. Jsem ráda, že jsem byla mým urologem odeslána do ústecké Masarykovy nemocnice.

Jak pan přednosta Schraml, tak pan primář Kolesár jsou skvělí lékaři na svém místě. Všechno mi včas vysvětlili. S takovým trpělivým přístupem jsem se za svůj život ještě nesetkala. Mám i hezkou jizvu,“ řekla pacientka Růžena Štayrová z Teplicka.

„Pacientka měla rakovinou postiženou pravou ledvinu, z které se tento nádor šířil dolní dutou žilou do srdce a bezprostředně ohrožoval pacientku na životě. Operaci jsme mohli provést jen díky spolupráci s kardiochirurgií, protože jsme v jedné době odstranili  celou ledvinu i s nádorem jdoucím do srdce za použití i mimotělního oběhu. Léčba v naší nemocnici a tomto kraji mohla proběhnout jen díky rozvoji kardiochirurgie v Krajské zdravotní,“ uvedl k urologické operaci MUDr. Jan Schraml, Ph.D., přednosta Kliniky urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Rozsah nádoru byl již tak pokročilý, že bránil samotnému přítoku krve do srdce. Pokud by pacientka operaci nepodstoupila, zemřela by dříve na selhání srdce, než na následky samotného zhoubného nádoru ledviny. Při této operaci bylo nutné pacientku připojit na mimotělní oběh, bez kterého by samotný operační výkon nebyl technicky proveditelný.

Pacientka se po této náročné a úspěšné operaci zotavila velmi dobře a z nemocnice byla propuštěna do domácí péče. Provádění takto složitých kombinovaných operací v Ústeckém kraji nebylo v minulosti možné, pacienti byli odesíláni na specializovaná pracoviště mimo Ústecký kraj.

Posun nastal až s vybudováním nového kardiochirurgického oddělení v ústecké Masarykově nemocnici, které nyní může nabídnout ve spolupráci s jinými obory širší  spektrum operačních výkonů,“ doplnil MUDr. Miroslav Kolesár, primář Kardiochirurgického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.