Vzít dítě do pěstounské péče – podmínky, zkušenosti

Jestliže se o dítě nemůže starat některý z rodičů, připadá v úvahu pěstounská péče. Pěstouni se starají o děti jako o vlastní. Díky pěstounům nemusí děti do ústavní péče, tedy do dětských domovů. Stát se snaží tuto formu péče o děti podpořit, a tak pěstouni získávají dávky za pěstounskou péči. Kolik taková částka činí?

Od ledna 2013 jsou dávky pěstounské péče upraveny v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Došlo tak k několika změnám v podmínkách nároku a výši jednotlivých dávek pěstounské péče jako jsou například peníze na dítě

Mezi tyto dávky stále patří příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte či příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Nemělo by se tak stát, že pěstoun nebude mít žádné finanční prostředky pro dítě, když ztratí zaměstnání.

Poskytuje se i příspěvek při ukončení pěstounské péče. Nárok na tuto dávku má osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Nárok vzniká ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Jedná se o jednorázovou dávku jejíž výše činí 25 tisíc korun

Nárok na tuto dávku má osoba pečující a osoba v evidenci za splnění dalších zákonem stanovených podmínek. Výše odměny pěstouna je odvislá od počtu dětí, o které je pečováno a je stanovena pevnou částkou. 

Pěstounská péče – obecně 

Pěstounská péče je systém poskytování dočasné péče ohroženým dětem, které nemohou žít se svými biologickými rodiči. Pěstounská péče poskytuje dítěti bezpečné a pečující prostředí, dokud se nenajde trvalý domov.

Pěstounská péče je prospěšná nejen pro zúčastněné děti, ale také pro pěstouny, kteří dostávají příspěvek na pokrytí nákladů spojených s péčí o dítě. Pěstounům může také poskytnout příležitost vrátit se své komunitě tím, že poskytnou bezpečné a podpůrné prostředí dítěti, které to potřebuje.

Cílem pěstounské péče je, pokud možno znovu spojit dítě s jeho biologickými rodiči, ale pokud to není možné, je cílem najít trvalý adoptivní domov. Aby se potenciální pěstouni mohli stát pěstouny, musí projít přísným prověřovacím procesem, který zahrnuje prověrku trestní minulosti, studii domova a reference od osob, které žadatele znají.

Pěstounská péče není bez obtíží. Některé děti mohly v minulosti zažít trauma nebo zneužívání a pro pěstouny může být obtížné poskytnout těmto dětem potřebnou podporu a vedení. Kromě toho může být pro pěstouny nákladné zajistit potřeby dítěte, jako je oblečení, strava a vzdělávací materiály.

Navzdory těmto problémům je pěstounská péče důležitou součástí systému péče o děti a může dítěti v nouzi poskytnout bezpečné a láskyplné prostředí. Pro pěstouny je to také příležitost, jak se odvděčit a skutečně změnit život dítěte.