Práce na dohodu – přes 300 hodin – rizika, problémy, co hrozí

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, co by stalo, kdybych na DPP odpracovala více než 300 hodin za rok.

ODPOVĚĎ

Dobrý den, děkujeme za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Ptáte se, co se stane, kdybyste odpracovala na DPP více než 300 hodin za rok.

Dle § 75 zákoníku práce, který dohodu o provedení práce upravuje, je uvedeno, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce (tj. od 1.1. – 31.12 daného roku). Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že nesmí dojít k tomu, že byste odpracovala více než 300 hod. v daném kalendářním roce. Máme za to, že odpracováním maximálně přípustných hodin na tento typ dohody se tato dohoda řekněme vyčerpá a zanikne.

Další hodiny navíc byste již tak neodpracovávala na tuto dohodu, ale činnost vykonávána nad 300 hodin by zřejmě mohla být posuzována jako práce bez platné smlouvy, která, pokud by toto vyšlo najevo, může být dle našeho názoru pokutována kontrolními orgány podle zákona o inspekci práce např. i jako výkon nelegální práce.

V praxi se tato situace i nechtěného překročení 300 řeší návazným uzavřením dohody o pracovní činnosti, případně dochází ke vzniku klasického pracovněprávního vztahu uzavřením pracovní smlouvy.