Dopravní společnost Ústeckého kraje podává správní žalobu

Napsal Redakce (ms) – Neděle, Srpen 11, 2019 · Napsat komentář 

Z původně desítek různorodých námitek stěžovatele SOR Libchavy spol. s r.o. a čtyř výhrad prvostupňového orgánu nakonec zůstala jako důvod pro zrušení rámcové smlouvy jedna jediná, minimální objem palivové nádrže. Výrobci autobusů včetně stěžovatele ovšem tento požadavek bez problémů splňují, proto jím nemohl být nikdo znevýhodněn, či dokonce diskriminován.

Náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek k podání žaloby říká: „Věřím, že soud posoudí celou záležitost objektivně a zabrání ohrožení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. To, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže odůvodnil drastický zásah do již uzavřených smluv tím, že v zadávacím řízení byl stanoven naprosto banální požadavek na kapacitu palivové nádrže v hodnotě několika jednotek tisíc korun, který reálně každé vozidlo v dané velikostní kategorii splňuje a který žádným způsobem neomezuje hospodářskou soutěž, považuje Dopravní společnost Ústeckého kraje i já osobně za nezákonný postup, který hraničí se zneužitím pravomocí úřadu.“

Dopravní společnost Ústeckého kraje vypsala soutěž na pořízení 161 autobusů pro zajištění výkonů v rámci dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v loňském roce.

Zdroj: ÚK