OZP jako první česká pojišťovna začíná podporovat měření EKG na Apple Watch. Výsledky slibuje do 24 hodin

Oblast zdravotnictví patří pro Apple mezi prioritní záležitosti a již několik let buduje systém, díky kterému by uživatelé mohli se svými doktory sdílet různá zdravotní data přímo ze svých iPhonů. Byť ve Spojených státech tento princip nabývá reálných rozměrů, v jiných zemích je situace o něco komplikovanější, a to především z důvodu nedostatečné připravenosti technologií a personálu uvnitř nemocnic, potažmo ordinací a lékáren.

To se pochopitelně týká i České republiky, která sice obecně nabízí velmi kvalitní zdravotnictví, ale po stránce technologických inovací zaběhlých procesů mezi doktory a pacienty poměrně kulhá. Dost možná se ale blýská na lepší časy, což nastiňuje Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Ta totiž jako první zdravotní pojišťovna v Česku zavádí využití funkce pro měření EKG na Apple Watch Series 4.

Měření elektrokardiogramu je klíčovou funkcí nejnovější generace jablečných hodinek, které se dostalo oficiální české podpory v rámci watchOS 5.2.1. I předtím ji však bylo možné v Česku používat, pokud její aktivace proběhla v jedné z podporovaných zemí. Je teda vcelku překvapivé, že po tak krátké době se touto funkcí začíná zabývat právě OZP, byť nejde o největšího hráče na tuzemském trhu.

OZP intenzivně rozvíjí využití nových technologií souvisejících s péčí o zdraví. Ať už je to nedávno představená robotická kontrola lékových interakcí klientů, automatická detekce chronických nemocí a následné poskytování rad pojištěncům nebo nejnovější vyhodnocování EKG z chytrých hodinek.

Slibovaná reakce do 24 hodin

Co se týče samotného procesu naměření EKG a následného odeslání OZP, jde o poměrně přímočarý postup. Pro klienty této pojišťovny s Apple Watch Series 4 stačí, když si záznam přes hodinky naměří a v aplikaci Zdraví na iPhonu klepnou na Export pro lékaře.

Následně je třeba přejít do medicínské aplikace mVitakarta a vybrat možnost Asistenční služba OZP. Tam se zadá medicínský požadavek a přiloží záznam EKG.

Jakmile tak pojištěnec učiní, šifrovaný záznam má co nejdřív dorazit do mezinárodního centra pro telemedicínu, kde se jej chopí atestovaný kardiolog. Po vyhodnocení pak do 24 hodin dorazí výsledek, respektive diagnóza a patřičné kroky, které by pojištěnec měl učinit. To lze opakovat až pětkrát měsíčně.

Některé druhy srdečních arytmií jsou poměrně obtížně detekovatelné. Pacient může pociťovat chvilkové obtíže, které ale zpočátku rychle odezní, a tak jim nevěnuje pozornost. Tento typ medicínských problémů nemusí zachytit ani dlouhodobější sledování pomocí EKG Holteru, protože epizoda nemusí přijít právě v den, kdy má pacient Holter nasazený.

V tom je velká síla nositelné elektroniky, protože pacient stihne zaznamenat ataku choroby a může svůj stav začít řešit s lékařem mnohem dřív, než se nemoc rozvine do dalších stádií.

Apple Watch nenahrazují kardiologa

Stejně jako připomíná samotný Apple, i OZP důrazně zmiňuje, že jednokřivkové EKG na Apple Watch Series 4 nikdy nemůže nahradit odbornou práci kardiologa. Ten je v celém procesu stále klíčový a byť hodinky dokáží upozornit na závažné poruchy srdečního rytmu (fibrilace síní), je zapotřebí se obrátit na profesionála, který se nespoléhá jen na matematický algoritmus.