Evropská demokratická strana oficiálně ustavena

BRUSEL – Zakládající kongres Evropské demokratické strany (EDS) zvolil ve čtvrtek vpodvečer do svého čela Françoise Bayroua a Franceska Rutelliho, předsedy francouzského Svazu pro francouzskou demokracii (UDF) a italské La Margherity. Jedním ze čtyř místopředsedů byl zvolen také Jiří Lobkowicz, předseda Cesty změny (CZ). Čestným předsedou se stal Romano Prodi, bývalý předseda Evropské komise.

EDS tvoří sedm zakladatelských subjektů: vedle UDF a Margherity také litevská Darbo partija, kyperský Nový horizont, belgické Hnutí občanů pro změnu a španělská Baskická národní strana. EDS je druhou stranou, působící v rámci frakce Aliance demokratů a liberálů pro Evropu (ALDE). Je zároveň třetí nejsilnější silou v Evropském parlamentu. „Jsme součástí jasně definovaného evropského hnutí, které prosazuje principy politické Evropy, a jemuž není cizí podstata evropského federalismu,“ řekl po zvolení Jiří Lobkowicz. „Věřím, že EDS sehraje rozhodující roli při vzniku nového evropského politického systému,v němž občané budou hrát klíčovou roli,“ připomněl Josef Brož, jeden ze šestice delegátů Cesty změny, který byl do kongresu při EDS pověřen místopředsednickou funkcí.

Při EDS vznikly také základy Hnutí mladých EDS, jejíž ustavující kongres je plánován na květen tohoto roku do Paříže. Předsedou sdružení se stal Arnaud de Belenet, předseda Mladých při francouzské UDF, koordinátorkou aktivit za Cestu změny a místopředsedkyní hnutí byla zvolena Anna Irmanovová.

Vznik EDS je reakcí na prohlubující se krizi Evropské lidové strany po příchodu britských konzervativců, jejichž myšlenky odmítají principy federální Evropy, na nichž byla tato strana ustavena – v březnu 2004 přistoupila totiž lidová strana na modifikaci statutu členství. V reakci na to předsedové UDF a Margherity 9. května 2004 otevřeně vyzvali ke vzniku nové strany – tohoto zasedání se zúčastnila také Cesta změny. Šest dní po evropských volbách přípravná skupina EDS potvrdila zájem o rozšíření stávající frakce ELDR v Evropském parlamentu na nynější Alianci liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE).