Může exekutor vzít řidičský průkaz

S manželkou se rozvádíme. Soud rozhodl o tom, že nezletilé děti budou svěřeny do výchovy matky a mě stanovil povinnost hradit každý měsíc běžné výživné na děti. Zároveň mám do tří dnů od právní moci rozhodnutí zaplatit dlužné výživné. Rozhodnutí již nabylo právní moci. Jsem ale právě ve špatné finanční situaci a nejsem schopen dlužnou částku na výživném uhradit. Kamarád v práci mi říkal, že pokud dlužné výživné nebudu hradit, kromě exekuce na plat mi mohou také vzít řidičák. Je to pravda?

Z toho co píšete, má matka k dispozici pravomocné rozhodnutí soudu,  tzv. exekuční titul. Pokud nesplníte a nebudete řádně plnit povinnosti uložené tímto rozhodnutím, má matka možnost vymáhat dluh soudně výkonem rozhodnutí nebo přes exekutora nařízením exekuce. Mezi nejčastější způsoby, jak vymáhat dlužnou částku, patří srážky ze mzdy a jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí nebo nemovitostí.

Od ledna letošního roku je skutečně vytvořen nový způsob vymáhání pohledávek pro dlužné výživné na nezletilé děti, a to exekucí pozastavením řidičského oprávnění. Tento nový způsob lze využívat pouze v rámci exekučního řízení, nikoliv v rámci podaného návrhu na výkon rozhodnutí k soudu.

Tímto novým  způsobem je také možné vymáhat pouze nedoplatek na dlužném výživném pro nezletilé dítě. Není možné takto vymáhat běžné výživné a výživné pro zletilé dítě. Tato případná exekuce může být nařízena pouze pro uhrazení vašeho nedoplatku na dlužném výživném. V případě doručení tohoto exekučního příkazu musíte odevzdat řidičské oprávnění.

Exekutor tento exekuční příkaz zruší, pokud prokážete, že své řidičské oprávnění nezbytně potřebujete k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým máte vyživovací povinnost, nebo pokud zaplatíte nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Řidičské oprávnění tedy není možné odebrat profesionálním řidičům.