FOTOGALERIE: Jak by mohly vypadat Trnovany. Líbí se Vám?

Studie obsahuje jak návrh celkového urbanistického řešení lokality, tak koncept dopravní situace a koncept zelených ploch a městského mobiliáře. Autoři studie se zabývali také ideovým námětem architektonického řešení soukromých objektů.

Studie navrhuje výrazné zlepšení kvality architektonického, prostorového a kompozičního uspořádání centrální zóny Masarykovy ulice v Trnovanech. Rozděluje uliční prostor pomocí výtvarně technických městských prvků na zóny pro tranzitní, obslužnou a cyklistickou dopravu a prostor pro chodce. V prostoru pro pěší navrhuje odstranit stávající bariéry a tak ho otevřít a zpřehlednit. Vozovka je od prostoru pro chodce a cyklisty oddělena technickými vymezovacími prvky, osázenými květináči. To by mělo zabránit nebezpečnému přecházení frekventovaných částí vozovky. Navrhuje také nové dopravní uspořádání v ulici Antala Staška s navýšením parkovacích míst.

Studie řeší lokalitu komplexně, včetně nemovitostí, které nejsou v majetku města. Proto vedení radnice nejprve zahájí jednání s dotčenými vlastníky objektů s cílem v budoucnu realizovat co nejvíce navržených úprav.

Studie byla vypracována teplickou architektonickou kanceláří MISE, s.r.o. a podíleli se na ní architekti Petr Sedláček, Milan Míšek a Monika Sedláčková. Město na studii vynaložilo částku 193 000 Kč.