Co s hypotékou po rozvodu

S manželkou si již dlouhodobě nerozumíme a dohodli jsme se na rozvodu. Během manželství jsme si vzali hypotéku na koupi a rekonstrukci bytu. Ještě zhruba polovina hypotéky zbývá doplatit. V bytě zřejmě zůstane manželka s dětmi, ale obávám se, že sama nebude schopna hypotéku uhradit. Já bych si chtěl zařídit jiné bydlení, proto bych už taky neměl její splácení.  Jak můžeme situaci s hypotékou vyřešit?

Protože jste si s manželkou vzali hypotéku za dobu trvání manželství, spadá tento závazek do vašeho společného jmění manželů (dále jen SJM). V případě rozvodu SJM zaniká a je třeba ho vypořádat. Vypořádání SJM po zániku manželství je možné dohodou, soudním rozhodnutím či na základě zákonné domněnky, blíže toto upravují ustanovení § 149 a § 150 Občanského zákoníku.

Řešení hypotéky v rámci vypořádání SJM není jednoduchou záležitostí, i když v současné době to není nic výjimečného. V podstatě je zde několik možností, jak s hypotékou naložit. Jednou z nich je prodej nemovitosti a splacení hypotéky.

Další možností je pokračování splácení oběma (již rozvedenými) manželi. Zde jsou velmi důležité vztahy mezi rozvedenými partnery, tedy zda jsou schopni spolu i po rozvodu nadále bydlet a hradit tak společně bydlení či zda by ten z manželů, který nemovitost opustí, byl ochoten dále nemovitost splácet. Tato možnost však také může mít vliv na zajištění vašeho jiného bydlení, jak sám sdělujete, jelikož může být obtížné tuto situaci finančně zvládat.

Uvádíte, že by v bytě po rozvodu zůstala bydlet manželka, ale že sama by zřejmě nebyla schopna hypotéku utáhnout.

V případě, že by manželka skutečně nebyla schopna splátky hypotéky hradit (toto posuzuje daná banka), je možné, aby si „přizvala“ jiného spoludlužníka místo vás, kdo by jí pomohl hypotéku splácet – například rodinného příslušníka, nového partnera a podobně. Tak by mohlo dojít k vašemu vyvázání z hypotéky. Případně by manželka mohla požádat o úpravu hypotečních splátek.

Upozorňujeme, že všechny zmíněné kroky k řešení hypoték je třeba, nejlépe s předstihem, konzultovat s bankou.