Investiční příspěvek na výběh pro nové nosorožce v ústecké zoo

V rámci akce bude odstraněno a odvezeno staré asfaltové podloží, navezen bude nový podkladový materiál a velké volně ložené kameny. Instalován bude ohradník, oplocení a akátové tyčoviny. Po úhynu poslední samice nosorožce Zamby byla zoo přislíbena dvě nová zvířata, za podmínky, že bude upravena plocha výběhu.

Rada města se také shodla na potřebě mimořádné kontroly k výsledkům přijatých opatření k řešení zjištěných nedostatků zjištěných při kontrole z roku 2018 v Zoo Ústí nad Labem. V rámci transparentnosti budou k účasti na kontrole přizváni i další účastníci, kteří získají pověření od primátora města: JUDr. Karolína Žákovská, zastupitelka; Jan Janeček, zastupitel; PhDr. René Hladík, CSc., zastupitel; Mgr. Tomáš Kraus, bývalý ředitel ZOO Ústí nad Labem.

Zdroj: ÚL/Foto: Zoo ÚL