V Kutné Hoře začala výstava Europa Jagellonica

V Galerii Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře začala první část mezinárodního výstavního projektu Europa Jagellonica. Umění a kultura, tedy Europa Jagellonica, ve střední Evropě za vlády Jagellonců v letech 1386–1572 je česko-německo-polský výstavní projekt, který poprvé v širokých mezinárodních souvislostech střední a středovýchodní Evropy představí Jagellonce jako evropskou dynastii s dopady na umění a kulturu.

Mimořádný výstavní projekt začíná v Kutné Hoře v rámci zastřešujícího tématu „Těžba stříbra a umění kolem roku 1500“. Poté se výstava z velké části přesune do Varšavy. Zde bude od října 2012 do ledna 2013 projekt pokračovat na dvou místech, v Královském zámku a v Národním muzeu.

Bude to pod názvem „Jagellonci – evropští panovníci mezi Baltem, Jaderským a Černým mořem“. Europa Jagellonica se završí v Postupimi, kde bude výstava probíhat od března do června 2013 pod titulem „Spojení věrnosti a lásky. Sňatková politika Jagellonců s říšskými knížecími rody“.