Je možné v České republice ekologicky podnikat?

V dnešní hektické době snad jen málokdo pochybuje, že kvalita života obyvatel planety Země, na všech polednících a na všech rovnoběžkách, je těsně spjata s kvalitou prostředí. Současný stav životního prostředí vyžaduje nové postupy. Patří k nim i takzvané dobrovolné preventivní nástroje. To znamená, že podnikatelé zavádějí nové postupy nebo vyrábějí k životnímu prostředí šetrnější produkty dobrovolně, na vlastní náklady. Jde například o takové instrumenty, jako je označování ekologicky šetrných výrobků, enviromentální systémy řízení, čistší produkce, dobrovolné dohody.

Ekologicky šetrným výrobkem je značka, která se v České republice uděluje od roku 1994 a měla by být zárukou, že výrobek je přijatelný pro životní prostředí při výrobě i používání. Český program takového ekologického značení (ecolabelling) plně odpovídá normám v Evropské unii. Za ekologicky šetrný výrobek lze označit takový, který se vyrábí z ekologicky šetrných materiálů, přičemž se při jeho výrobě používá technologie méně náročná na energii, na přírodní zdroje a podobně.

TIP: Jak funguje půjčka bez výpisu z účtu, půjčka se záznamem v registru nebo hotovostní půjčka na ruku?

Enviromentální systémy řízení se týkají podniků, které jsou řízené dle Programu EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Jde prostě o to, aby podniky používaly technologie, které jsou životnímu prostředí co nejšetrnější. Je pochopitelně skvělé, že narůstá počet českých podniků, které již zavedly ve svých provozech ekologické principy řízení, což se jim vyplatí i ekonomicky. Vždyť se tím především snižuje množství odpadů, použitých pohonných hmot a materiálu.

Nástrojem ochrany životního prostředí, který pomáhá podnikům využívat účinněji jak elektrickou energii, tak suroviny a materiály, je také takzvaná čistší produkce. Vede k úspoře surovin a je tedy pro podnikatelské subjekty ekonomickým přínosem. Jelikož se používá opakovaně, vede k trvalému snižování negativních dopadů výroby na životní prostředí.

Existují však i dobrovolné dohody napomáhající kvalitě životního prostředí, mezi ně patří například i gentlemanská smlouva Českého sdružením výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků s ministerstvem životního prostředí. Podle této dohody budou v roce 2005 na českém trhu pouze bezfosfátové prací prostředky. Jak známo, fosfor, který dosud obsahuje většina pracích prostředků, způsobuje tvorbu „vodního květu“, který při koupání ve vodních nádržích vyvolává onemocnění kůže nebo alergie. Fosfáty navíc komplikují výrobu a čištění pitné vody, protože se ve vodě rozpouštějí, takže je nedokáže zachytit žádná čistírna odpadních vod.

Zcela logicky je tedy možno konstatovat, že největším přínosem všech dobrovolných nástrojů je, že si díky jejich uplatnění v praxi a důsledného dodržování mohou české podniky nejen napomoci zlepšovat kvalitu životního prostředí v České republice, ale dokáží si udržet i konkurenceschopnost na evropských trzích, které pochopitelně přísně sledují vztah všech podniků vůči zlepšování životního prostředí.