Kardiochirurgický tým Krajské zdravotní od loňského května uskutečnil již devět desítek operací

S významnou podporou Ústeckého kraje se vedení Krajské zdravotní, a. s., podařilo v uplynulém období  uskutečnit další kroky navazující na založení kardiochirurgického oddělení k 1. lednu 2018. Od 1. listopadu loňského roku funguje v rámci ústeckého kardiocentra i kardioanesteziologické oddělení.

„Na kardiochirurgickém oddělení již bylo do konce června odoperováno celkem 91 pacientů s nemocným srdcem. Nárůst počtu operací byl sice pozvolný, ale přístup k péči o pacienta zodpovědný, určitě profesionální a pro naše pacienty tudíž naprosto bezpečný. Postupně jsme dosáhli toho, že nám byly vyčleněny současné tři operační dny.

Předpokládám, že po dobudování nových prostor pro naše oddělení a navýšení počtu personálu vznikne prostor i pro navýšení počtu operací. Na perfektně odvedenou práci na operačním sále musí navazovat neméně perfektně odvedená práce na jednotce intenzivní a pooperační péče. Tu má na starosti tým zkušených lékařů – kardioanesteziologů a sester, které se nám podařilo získat z jiných kardiochirurgických pracovišť.

V současné době tento tým lidí školí již další zdravotníky, kteří se k nám přihlásili z jiných oddělení Masarykovy nemocnice nebo nemocnic mimo Ústecký kraj. Všichni naši pacienti se po operaci zotavili bez závažnějších komplikací a byli propuštění do domácí anebo lázeňské péče,“ ohlíží se za uplynulým obdobím primář kardiochirurgického oddělení MUDr. Miroslav Kolesár.

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení jsou již v současné době uzavřena nebo finalizována kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž  všechny zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

Dále začaly práce na rekonstrukci prostor v Masarykově nemocnici pro kardiochirurgické oddělení a také projektové práce na novém objektu pro kardiocentrum – kardiologickou kliniku a kardiochirurgii včetně operačních sálů, intenzivní péče, intermediální péče, standardních lůžek a  ambulancí.

„Celé Kardiocentrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se přesune do nového pavilonu centrálních operačních sálů s oddělením jednotek intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, které vznikne v areálu na Severní Terase. Společnost předpokládá náklady na vybudování nového pavilonu ve výši zhruba 850 milionů korun. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci a v návaznosti na to předpokládáme přípravu stavby ještě v letošním roce,“ informuje Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Na spolupráci zaměřenou na oblast kardiovaskulární chirurgie se v minulých dnech dohodla Krajská zdravotní, a. s., s Institutem klinické a experimentální medicíny, s. p. o. (IKEM), který je dalším z pražských spolupracujících zdravotnických zařízení.

„Začaly se provádět kardiochirurgické operace, ale z kapacitních důvodů budeme ještě odesílat  část pacientů – na dočasnou dobu – na dvě vybraná pražská pracoviště, Nemocnice Na Homolce a Institut klinické a experimentální medicíny – IKEM. S IKEM spolupracuje především kardiologická klinika. Spolupráce spočívá ve standardním odesílání části rizikovějších nemocných k revaskularizaci myokardu nebo k operaci získané vady. S tímto špičkovým pracovištěm konzultujeme také nemocné vhodné k mechanickým podporám srdce,“ vysvětluje prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Vedle ní bylo založeno v roce 2018 kardiochirurgické oddělení a kardioanesteziologické oddělení, která společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří nově vzniklé Kardiocentrum, v jehož čele profesor Červinka stojí.

Kardiochirurgický tým v pondělí 20. května 2019 absolvoval v ústecké Masarykově nemocnici pod vedením certifikovaného proktora školení na nový druh operace, kterou je implantace bezstehové aortální chlopně z miniinvazivního přístupu. „V praxi to znamená, že se naše kardiochirurgické oddělení opět medicínsky posune dále  a následně uskutečněnou operací rozšíříme  portfolio nabízených výkonů,“ konstatoval MUDr. Miroslav Kolesár.