Kdysi soukmenovci, dnes nesmiřitelní rivalové

Výkonná rada ODS udělila v pondělí 12. července licenci Šalátkově skupině. Ivo Šalátek tak vyráží v čele kandidátky do boje o hlasy voličů v komunálních volbách, Vladimír Košárek bojiště opouští. Oběma aktérům vnitrostranických půtek, které výrazně ovlivňovaly jednání vedení města v posledních dvou letech, položil Vdenik.cz několik otázek. Jako první odpovídá Vladimír Košárek.

Co je dle Vašeho názoru příčinou vítězství Šalátkova uskupení?

„K tomu se opravdu nechci podrobněji vyjadřovat. Je to otázka spíše na členy Výkonné rady ODS, která licenci udělila, a na členy Oblastní rady ODS Kutná Hora, která to výkonné radě doporučila. Podklady od našeho uskupení měli, ale podle dostupných informací je mnozí ani nečetli… Lidově řečeno, mně to rozhodnutí žíly netrhá, v mnohém se mi ulehčí život, který nabízí tolik jiných věcí, než se handrkovat a bojovat s hloupostí a pomluvami v komunální politice. Koneckonců výsledky říjnových voleb naznačí, zda to byl ze strany regionálního i nejvyššího vedení ODS šťastný krok.“

Rezignoval jste na post člena Rady města tři měsíce před konáním komunálních voleb, bylo to nutné?  „Podobné otázky jsem dostal od redaktorky MF DNES, odpovím téměř totožně. Stalo se tak hlavně v souvislosti s rozhodnutím zastupitelstva ve věci insolvenčního řízení kutnohorské nemocnice. Prosazoval jsem variantu nalézt nějaké smírné řešení, zastupitelstvo se však vcelku jednoznačně přiklonilo k názoru starosty Šalátka a právníka města magistra Bezoušky jít do tvrdého soudního sporu. V případě soudní prohry to může pro městský rozpočet znamenat výrazné navýšení finančních nákladů. S tím jako člen rady města rozhodně nechci být spojován, stejně jako nechci být spojován s přístupem, kdy představitelé města svými kroky při likvidaci Nemocnice Kutná Hora s.r.o. naprosto skandálně zneužili dodavatele i z řad místních živnostníků a firem, jejichž peníze za odvedené služby jsou nyní utopeny v insolvenčním řízení a zřejmě dlouhodobém soudním sporu. Podle mne by za to měla být vyvozena osobní zodpovědnost těch, kteří svým hlasováním o takovém postupu rozhodli. Zastávám názor, že pokud komunální politik nemá šanci ovlivnit zásadní věci chodu města, měl by ze své funkce odstoupit. Je to poslední možnost, jak může dát najevo, že s něčím nesouhlasí a nehodlá se na tom podílet. V záležitostech kutnohorské nemocnice jsem ani jako radní vývoj výrazněji ovlivnit nemohl, protože nadpoloviční většina členů rady odhlasovala starostovi Šalátkovi vše, co k jím prosazovanému postupu potřeboval. To samé se dělo při jednáních zastupitelstva, jehož úterní rozhodnutí nesnažit se o smírné řešení věci bylo pro mne pověstnou poslední kapkou. V této souvislosti si myslím, že třeba i starosta Šalátek nebo jeho zástupce Vančura mohli v minulém volebním období odstoupit z funkce, když podle jejich vyjádření proudily do nemocnice několik let neadekvátní peníze z městského rozpočtu, což brzdilo rozvoj města a oni to věděli, ale údajně nemohli změnit. Tím, že se na tom podíleli v nejvyšších městských postech, v podstatě vědomě město poškozovali. Pravidelná měsíční výplata za výkon funkcí jim zřejmě byla bližší, než zásadové rozhodnutí. Navíc na několika řádcích se nelze pustit do analýzy, jakým způsobem jako členové valné hromady s nejvíce informacemi vykonávali v městské nemocnici kontrolní činnosti, aby zdravotnické zařízení hospodařilo efektivně a peníze byly využívány účelně. Myslím si však, že by to za důkladný rozbor stálo, když se oba ohánějí argumenty, že město do nemocnice „napumpovalo“ od roku 2002 zhruba půl miliardy korun. V reakci na různé spekulace a „zaručené“ zprávy sděluji, že v říjnových komunálních volbách nehodlám kandidovat. Nejsem chronický usilovatel o veřejné funkce a také nepotřebuji k životu výplatu, jejímž zdrojem jsou veřejné rozpočty. To nechávám jiným, kteří o takové zabezpečení usilují za každou cenu, mnozí třeba už několikáté volební období a na úkor města.“   Jaké další možnosti mají členové ODS, kteří jsou ve „ vaší“ skupině, jež licenci neobdržela „Ta část členů bývalého MS ODS Kutná Hora, která podporovala kolegu Zimmermanna a mne, obdržela ode mne dnes informační a děkovný mail, v němž bylo mimo jiné uvedeno: Současný stav je takový, že všichni jsme členy ODS a každý se nyní může rozhodnout, jak se dále zachová. Možnosti jsou zhruba následující: 1. Kdokoliv se může aktivně přihlásit předsedovi Havlíčkovi a projevit zájem o vstup do jeho nového MS ODS Kutná Hora. 2. Lze vyčkat na případné oslovení vedením nového MS ODS a dostat nabídku ke vstupu a pak se rozhodnout. 3. Lze požádat jiné MS ODS o přijetí.

4. Lze se rozhodnout jinak 🙂 Já osobně zatím zůstanu řadovým členem ODS a žádné aktivní kroky činit nebudu. Podle dostupných informací údajně nabídku vstupu do Havlíčkova sdružení dostanou všichni členové sdružení původního, kromě kolegy Zimmermanna a mne – ten strach z politických oponentů je téměř půvabný :-)).“  

Co je dle Vašeho názoru příčinou vítězství Vašeho uskupení? „Obě skupiny žádaly o doporučení Oblastní radu ODS. A každý zástupce měl vyhrazenu půl hodinu na řízení před  Oblastní radou. Ta byl v plném složení jedenácti členů, z nichž Ing Benada a Ing. Havlíček ( patří do Šalátkova uskupení, pozn. redakce), se při samotném hlasování o doporučení tohoto hlasování zdrželi, aby neovlivnili výsledek a předešli námitkám o podujatosti. Naše sdružení dostalo osm ze zbylých devíti hlasů, Košárkovo sdružení dostalo hlas jeden. Těžko mohu soudit, proč tomu tak bylo, ale mohlo to ovlivnit moje nekontroverzní vystoupení, nikoho jsem nenapadal. V několika základních bodech jsem vysvětlil, že situace v Kutné Hoře byla v ODS v posledních letech hodně špatná, v určitých obdobích to gradovalo. Názorové platformy již bojovaly proti sobě docela bez rukaviček. Řekl jsem členům Oblastní rady, že jediné možno řešení je v Kutné Hoře přestavět, postavit znovu, na nových základech. Asi je zaujalo možná to, že jsem řekl, že ODS bude nadále otevřenou stranou a jsme v případě našeho případného vítězství rozhodně připraveni přijímat i lidi z druhé party, že pro to budou vytvořena určitá pravidla a že se nebráníme demokratické diskusi na všech úrovních. Co jsem zaslechl následně, tak zástupci toho druhého sdružení vystupovali konfliktně a docela po té naší partě plivali. Říkali věci hodně kontaktní, hodně kontroverzní a bylo to útočení. To možná ovlivnilo rozhodnutí té oblastní rady, je to můj osobní pocit.“   Trochu matoucí bylo, že předsedou sdružení je Tomáš Havlíček a čerstvým lídrem kandidátky jste Vy… „S Tomášem Havlíčkem jsme  o tom hovořili a dohodli jsme se na tom, že je posledním demokraticky zvoleným předsedou bývalého sdružení a že budeme držet kontinuitu, že není nutná změna – proč také? Vždyť já sám jsem ho za předsedu místního sdružení tehdy volil.“   Mohl by jste prozradit prvních pět jmen kandidátky? „Kandidátka je již složená, v pořadí jsou to Šalátek, Zdeněk Jelínek, Michal Benešů, Madla Pipková, Karel Ptáčků.“   Jaký bude osud členů druhé frakce? „Je tam pro ně ochranná lhůta tří měsíců na členství po odejmutí licence. Zůstávají po tu dobu členy ODS ale jsou nezařazení. Během té lhůty mohou požádat o vstup do sdružení, které licenci obdrželo, nebo s odéeskou skončit. Mohou také založit nové sdružení mimo Kutnou Horu nebo požádat o přeregistraci do jiného místního sdružení s licencí tady někde v okolí – třeba Miskovice.