Krajská zdravotní uspěla v soudním sporu s Pavlou Vackovou

Krajský soud v Ústí nad Labem dal koncem minulého roku za pravdu společnosti Krajská zdravotní v dlouhodobém sporu s paní Pavlou Vackovou a uložil jí smazat některé ze svých příspěvků na internetu, zdržet se nadále takového jednání a omluvit se Krajské zdravotní.

Krajská zdravotní provozující páteřní síť nemocnic v Ústeckém kraji podala na paní Vackovou žalobu z důvodu jejích lživých tvrzení a urážlivých vulgárních útoků vůči společnosti a jejím zaměstnancům. Paní Vacková dlouhodobě zveřejňovala nepravdivá tvrzení o poměrech ve společnosti Krajská zdravotní.

V některých případech dokonce bez jakýchkoliv důkazů obviňovala zaměstnance Krajské zdravotní z trestné činnosti. Vedle nepravdivých obvinění paní Vacková také vulgárně urážela řadu zaměstnanců napříč všemi úrovněmi společnosti.

Jelikož Krajské zdravotní šlo ve sporu především o princip a ochranu svých zaměstnanců, byl z její strany žalován pouze požadavek na odstranění některých příspěvků ze sociálních sítí, zdržení se takového jednání a zaslání omluvy. Žádná finanční náhrada nebyla po paní Vackové požadována. Krajská zdravotní obdržela od paní Vackové omluvný dopis v následujícím znění (zveřejněno bez gramatických úprav):

„Omlouvám se společnosti Krajská zdravotní, a.s. za to, že jsem řekla, že probíhá cílená snaha o likvidaci některých oddělení, že Krajská zdravotní, a.s. je tunelovaná, že vedení Krajské zdravotní, a.s nebo jeho jednotlivé osoby jsou novodobí sociopaté, sráči a poplatná zdravotnická a politická svoloč, manažerská svoloč, nenažraná svině, protekční lůza, protekční hajzl, poplatné svině, manažerská chátra, politická mafie, sráči, že jsou prohnilí, že s takovou péčí, zázemím, podmínkami, chaotičností, bordelem, neochotou a poplatností mají jít „do vole prdele, vole“ a že to jsou neempatická hovada, která připravují lidem hnusné podmínky v nemocnici. Pavla Vacková, „Nebát se a nekrást“ T. G. Masaryk“

Nadto je třeba poznamenat, že státní zástupce spatřuje v jednání paní Vackové znaky trestného činu pomluvy, na základě čehož podal obžalobu k Okresnímu soudu v Děčíně. Hlavní líčení dosud neproběhlo.