Kutná Hora má novou studii zaměřenou na sociální bydlení

p4250003-1303980277-1326114075-4264132

Studii zaměřenou na sociální bydlení nechala pro Kutnou Horu vypracovat vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. „Studie byla vypracována v souvislosti s potřebou města zjistit, kolik občanů Kutné Hory je v bytové nouzi a zároveň jak by se dal využít areál bývalých kasáren, aby tam nevznikla vyloučená lokalita,“ upřesnil Vít Lesák z vládní Agentury. Výsledky studie jsou tedy specifické pro Kutnou Horu, ale principy řešení jsou dle Lesáka zobecnitelné i pro ostatní středně velká města. Tedy například co dělat s areálem na okraji města, aby tam nevzniklo ghetto, co všechno může dělat město a další organizace na jeho území v oblasti bytové politiky, aby tato měla přesah do sociální oblasti a další.

Kutná Hora – Materiál obsahuje celou řadu doporučení. Například je v něm navržena celá řada vylepšení v rámci bytové politiky a to revize pravidel přidělování startovacích bytů, bytů na ubytovnách, vyčlenění části bytového fondu pro sociální bydlení, užší spolupráce s neziskovými organizacemi a podobně.

Ve studii je také doporučení zavést v Kutné Hoře prostupné bydlení. „Jde o provázání různých typů bydlení a služeb,“ přiblížil Lesák.

Pro areál bývalých kasáren, kde město zamýšlí vybudovat startovací byty jsou ve studii navrženy dvě varianty a pro každou z nich vyjmenovány výhody i rizika. „Studie preferuje variantu, kdy by se vytvořil mix sociálního a komerčního bydlení, tedy jakási nová rozvojová zóna města a ne vyloučená enkláva,“ pokračoval Lesák.

Pravidla přidělování městských bytů v Kutné Hoře, by se měla například změnit tím, že se zmírní některé podmínky. „Namísto bezdlužnosti požadovat pravidelné splácení splátkového kalendáře, nevyužívat v takové míře dražby bytů ale obnovit využití pořadníku, vyčlenit část bytového fondu pro sociální bydlení se speciálními pravidly přidělování, podmínit přidělení bytu na městské ubytovně pravidelnou spoluprácí s poskytovatelem sociálních služeb a podobně,“ vyjmenoval příklady Lesák.

A jak také Lesák připomenul, sociální komise města společně s odborem správy majetku už na podzim na tomto základě navrhla změnu přidělování startovacích bytů. „Na jaře se bude pokračovat s dalšími typy bytů,“ dodal Lesák.

Město Kutná Hora za studii nezaplatilo nic. „Veškeré náklady byly na straně Agentury, která najala nezávislý tým odborníků.Vybraní výzkumníci provedli asi 30 rozhovorů s představiteli vedení města, několika odborů, úřadů a neziskových organizací. Výzkum se konal mezi červencem a říjnem 2011,“ dále informoval Vít Lesák z vládní Agentury.

A jaká jsou z pohledu Agentury specifika Kutné Hory? Podle Víta Lesáka je to situace v Neškaredicích. „Jinak je to spíše klasický případ sociálního vyloučení v České republice, kdy se kombinují dlouhodobé problémy s bydlením, vzděláváním, zaměstnáním a to vše způsobuje i různé sociální patologie i kriminalitu,“ řekl Lesák. A co je určitě v Kutné Hoře výjimečné v tom dobrém slova smyslu? Podle Lesáka je to velmi odpovědný a konstruktivní přístup samosprávy. „Přístup vedení města i jednotlivých odborů je nesrovnatelný s postupem některých měst na severu Čech či jinde v republice,“ uzavřel Lesák.