Kutná Hora má novou studii zaměřenou na sociální bydlení

Studii zaměřenou na sociální bydlení nechala pro Kutnou Horu vypracovat vládní Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách. Studie byla vypracována v souvislosti s potřebou města zjistit, kolik občanů Kutné Hory je v bytové nouzi a zároveň jak by se dal využít areál bývalých kasáren, aby tam nevznikla vyloučená lokalita.

Výsledky studie jsou tedy specifické pro Kutnou Horu, ale principy řešení jsou zobecnitelné i pro ostatní středně velká města. Tedy například co dělat s areálem na okraji města, aby tam nevzniklo ghetto, co všechno může dělat město a další organizace na jeho území v oblasti bytové politiky, aby tato měla přesah do sociální oblasti a další.

Doporučení

Materiál obsahuje celou řadu doporučení. Například je v něm navržena celá řada vylepšení v rámci bytové politiky, a to revize pravidel přidělování startovacích bytů, bytů na ubytovnách, vyčlenění části bytového fondu pro sociální bydlení, užší spolupráce s neziskovými organizacemi a podobně.

Ve studii je také doporučení zavést v Kutné Hoře prostupné bydlení. Jde o provázání různých typů bydlení a služeb. Pro areál bývalých kasáren, kde město zamýšlí vybudovat startovací byty jsou ve studii navrženy dvě varianty a pro každou z nich vyjmenovány výhody i rizika.

Studie preferuje variantu, kdy by se vytvořil mix sociálního a komerčního bydlení. Tedy jakási nová rozvojová zóna města, a ne vyloučená enkláva. Pravidla přidělování městských bytů v Kutné Hoře, by se měla například změnit tím, že se zmírní některé podmínky.

Podmínky

Namísto bezdlužnosti požadovat pravidelné splácení splátkového kalendáře. Nevyužívat v takové míře dražby bytů ale obnovit využití pořadníku, vyčlenit část bytového fondu pro sociální bydlení se speciálními pravidly přidělování, podmínit přidělení bytu na městské ubytovně pravidelnou spoluprací s poskytovatelem sociálních služeb a podobně.

Sociální komise města společně s odborem správy majetku už na podzim na tomto základě navrhla změnu přidělování startovacích bytů. Na jaře se bude pokračovat s dalšími typy bytů. Město Kutná Hora za studii nezaplatilo nic. Veškeré náklady byly na straně agentury, která najala nezávislý tým odborníků.

Vybraní výzkumníci provedli asi 30 rozhovorů s představiteli vedení města, několika odborů, úřadů a neziskových organizací. Výzkum se konal mezi červencem a říjnem 2011. A jaká jsou z pohledu agentury specifika Kutné Hory? Je to situace v Neškaredicích.

Jinak je to spíše klasický případ sociálního vyloučení v České republice, kdy se kombinují dlouhodobé problémy s bydlením, vzděláváním, zaměstnáním, a to vše způsobuje i různé sociální patologie i kriminalitu.

A co je určitě v Kutné Hoře výjimečné v tom dobrém slova smyslu? Je to velmi odpovědný a konstruktivní přístup samosprávy. „Přístup vedení města i jednotlivých odborů je nesrovnatelný s postupem některých měst na severu Čech či jinde v republice.

TIP: Přes koho investovat – srovnání Portu a Fondee.