Lesy ČR úspěšně dokončily rekonstrukci Naučné stezky Klokočná

Lesy ČR úspěšně dokončily rekonstrukci veřejností velmi oblíbené Naučné stezky Klokočná. Nachází se na území Středočeského kraje, v rozlehlém lesním komplexu nedaleko města Říčany, mezi obcemi Tehovec, Tehov, Klokočná a Svojetice, asi 20 km jihovýchodně od Prahy, na rozloze přibližně 400 hektarů. Stezka měří cca 4,5 kilometru. Místní lesy spravuje státní podnik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště.

V lesích kolem naučné stezky, které se nacházejí jen kousek od Prahy, jsou již více než 15 let uplatňovány zásady trvale udržitelného hospodaření v našich lesích formou podrostního až výběrného hospodářského způsobu s převažující přirozenou obnovou dřevin.

Naučná stezka Klokočná

Stezka samotná návštěvníky seznamuje i s jednotlivými typy lesa. Specifikou je rovněž nízká nadmořská výška a převážně chudé, vodou ovlivněné stanoviště. Od roku 2009 v místních lesích probíhá také lesnický výzkum a výuka. V rámci nich funguje dobrá spolupráce Lesů ČR, Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí a Lesnické fakulty České zemědělské univerzity.

Podél zrekonstruované Naučné stezky Klokočná je umístěno celkem 17 informačních tabulí. Její součástí jsou nově také dva kryté odpočinkové objekty pro návštěvníky. Od roku 2009 je na trase díky Lesům ČR i srubový altán. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly k částce čtvrt milionu korun.

Lesy ČR náklady hradily ze svého speciálního Programu 2000, kterým podnik celostátně podporuje veřejně prospěšné funkce lesů. Vzhledem k tomu, že se během uplynulých deseti let vývojová stadia porostů na stanovištích původní naučné stezky změnila, došlo v průběhu rekonstrukce stezky ke změnám. A to nejen na jednotlivých stanovištích, ale také k výměně stojanů a aktualizaci textu na informačních tabulích.

TIP: Oblíbeným výletním místem v ČR je Karlštejn, který leží kousek od Prahy.