Liberální politici ze 100 zemí světa si dali schůzku v Budapešti

BUDAPEŠŤ – Předseda Cesty změny Jiří Lobkowicz se zúčastnil třídenního mezinárodního kongresu liberálů pod názvem „Good Governance – Liberal Agenda“ v Budapešti.

Liberální politici ze 100 zemí světa si dali schůzku v Budapešti, Českou republiku liberální politiku zastupoval Cesta změny, která byla zastoupena předsedou Jiřím Lobkowiczem. „Liberální politické hnutí je důležitou silou nejen v Evropě, kde tvoří třetí nejvýznamnější proud, ale rozvíjí se po celém světě: v Jižní Americe, Asii, a dalších místech,“ říká Jiří Lobkowicz, předseda Cesty změny. „Je to rozhodně síla, s kterou je nutné počítat,“ dodává Lobkowicz.

Konference se zabývala širokým spektrem otázek: liberálními hodnotami ve vztahu k boji s terorismem, korupcí, tématy e-demokracie a e-stran, zahraniční politikou ve střední, východní a jihovýchodní Evropě, demokratickou pomocí v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Jiří Lobkowicz se v průběhu konference setkal s několika zástupci politických stran: Gregorijem Javlinským, předsedou ruského hnutí Jabloko, Wernerem Heuerem, prezidentem evropských liberálů, a členem spolkového sněmu, dále Grahamem Watsonem, předsedou parlamentního klubu liberálů v Evropském parlamentu a německými liberály: Wolfgangem Gerhartem, předsedou FDP a Otto Lambsdorffem, zástupci důležité liberální frakce ve Spolkovém sněmu. Večer byl Jiří Lobkowicz přijat Gáborem Demskym, primátorem Budapešti.