Mezinárodní hudební festival Kutná Hora slaví výročí

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora 2012 otevřel sobotní koncert v kapli Božího těla, a to pod názvem „Preludium – pocta Josefu Chuchrovi“. Ředitelka festivalu Alena Turková ve svém úvodním proslovu připomněla ono „půl jubileum“.

Poděkovala také všem sponzorům i partnerům festivalu a popřála všem, aby tento ročník byl neméně úspěšný jako ty minulé. Velký zájem posluchačů už o tento první koncert dává tušit, že tomu tak opravdu bude. Zazněla díla G. P. Telemanna, A. Vivaldiho, J. V. Stamice a J. Haydna.

Účinkoval smyčcový sbor Barocco sempre giovane pod uměleckým vedením Josefa Krečmera a s ním umělecký ředitel festivalu, violoncellista Jiří Barta. Ten v rámci dramaturgie festivalu pojal tento koncert jako poctu svému velkému hudebnímu vzoru a učiteli, významnému českému hudebníkovi a violoncellistovi Josefu Chuchrovi (1931 – 2009).

Zcela zaplněný prostor kaple odměnil hudebníky mnoha velkými aplausy. V neděli se pak uskutečnil v chrámu svaté Barbory vlastní zahajovací koncert, který byl koncipován jako pocta vloni zemřelému českému houslovému virtuosovi Josefu Sukovi. Tomu odpovídal i program večera.

Zazněl v něm Klavírní kvartet a moll, opus 1 houslistova děda, skladatele a klasika české hudby Josefa Suka a Klavírní trio „Dumky“, opus 90 velikána mezi našimi skladateli a zároveň praděda houslisty Josefa Suka – Antonína Dvořáka. Hudebníci J. Barta (cello), J. Špaček (housle), K. Untermüller (viola) a M. Kasík (klavír) vytvořili spolu s početným publikem opravdu jedinečnou atmosféru.