MUZEUM KRUPKA OTEVŘENO JEN DO KONCE LEDNA 2018

Znovuotevření muzea je plánováno nejdříve v roce 2020. Rekonstrukce bude trvat tři roky a předběžné náklady se odhadují na 70 miliónů korun. Do konce roku 2020 zde vznikne nová moderní expozice Hornického muzea Krupka, jehož součástí bude i stávající expozice Krupka a cín.

Expozice Příroda severozápadních Čech bude v budoucnosti instalována na teplickém zámku. Změna expozic souvisí se snahou o jmenováním Krupky v rámci společné sasko-české nominace Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge na seznam kulturních památek UNESCO

Otevírací doba: středa- neděle 9:30 – 16:30 (pondělí a úterý je zavřeno)

Vstupné:  plné 40,- Kč * snížené 30,- Kč * děti do 6 let zdarma * rodinná vstupenka 90,- Kč * držitelé rodinného pasu 70,- Kč * držitelé senior pasu 20,- Kč * držitelé průkazů ISIC/ITIC/ALIVE 20,- Kč

Že záměr realizace projektu nominace Hornické kulturní krajiny Krupka jako součást transnacionálního sériového statku „Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“ na seznam kulturních památek UNESCO je obecně znám, se již méně ví, že z prostředků Ústeckého kraje dojde i k celkové rekonstrukci Muzea v Krupce, které je pobočkou Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace Ústeckého kraje.

V rámci této rekonstrukce dojde k celkové modernizaci nejen objektu, ale zejména budou vytvořeny nové expozice se zaměřením na hornictví Krušných hor a jeho nejvýznamnější lokality, dále na historii Krupky, těžbu cínu a výrobky z něj a dalších zajímavých prvků.

Bohužel tento záměr sebou nese i určitá negativa. Prostorově malé muzeum neumožňuje zachovat všechny stávající expozice a ty tak budou muset ustoupit novému, koncepčně ucelenému záměru. Jedná se o expozici přírody severozápadních Čech, která v době svého vzniku patřila mezi nejmodernější svého druhu a zejména o unikátní sbírku modelů hub, jíž podobnou vlastní pouze Národní muzeum v Praze a je momentálně nepřístupná.

Nezbývá již moc času se na tyto dvě unikátní expozice podívat. Doba do uzavření muzea se krátí, nejzazším termínem je konec ledna 2018 a tak nezbývá než doufat, bude realizováno řešení, které by umožnilo tyto dvě expozice nově nainstalovat v teplickém muzeu.