Náhradní výživné: zákon o nových dávkách, který nechrání rodinu

Na horkou parlamentní půdu vstupuje nyní, v předvolebním čase, Zákon o náhradním výživném. Zabývá se jím tento týden i horní komora parlamentu – Senát. Zákon, ač zřejmě v dobré víře vytvořen, řeší bohužel mnohem více následek, než příčinu.

V předvolební době je snaha o řešení příčiny – tedy zejména rozpadu rodiny, eventuálně nemožnosti vymoci dlužné výživné – logicky velmi nepopulární. Je to běh na dlouhou trať a ta politikům nesedí. Čeští politikové předvádějí voličům, jak umějí před volbami sprintovat, dlouhé tratě jim ale nesedí.

Ve zmiňovaném zákonu je mnoho nedostatků. Čtenář mi jistě odpustí, ale bude to trochu široká paleta otázek, na které zákon dosud srozumitelně neodpovídá. Předně: Zákon je koncipován jako půjčka neplatícím otcům, která však bude vyplácena matkám nezletilých dětí.

Kde je zaručena vymahatelnost dluhu? Jak si může být předkladatel zákona tak jistý, že se mu peníze vrátí, když nedokáže zajistit vymahatelnost práva matkám, které se marně soudí o dlužné výživné? Kde jsou do zákona zaneseny úroky z této půjčky? Na Slovensku je institut náhradního výživného zaveden – od dlužníků se vymáhá penále.

Dále: Proč má být některým dlužníkům dáno právo, aby za ně dluh převzal stát? Proč mají být dluhy neplatičů výživného (abych byla spravedlivá, nemusí se vždy jednat jen o otce) placeny z daní jiných rozvedených matek a otců, kteří poctivě platí výživné? Nesníží to již tak minimální zodpovědnost rozvedeného rodiče za výživu svého dítěte?

V zákoně je psáno, že rodič je povinen se postarat o výživu svých dětí – a naopak. Není-li toho schopen, přechází tato povinnost na širší rodinu. Je dostatečně využívána i tato zákonná klauzule?

Domnívám se, že rodina by měla být státem hájena, zde ale jsou hájeni neplatící rodiče! Rodina je pro stát dlouhodobě nejlevnější formou soužití rodičů a dětí. Ano, může se stát, že se i rodina rozpadne. Může se také stát, že jeden z rodičů neplatí výživné, ale proto zde jsou snad různé sociální dávky, které může matka nárokovat. Proč zavádět nové dávky? Není lepší zajistit, aby se již existující dávky dostaly těm, kteří je opravdu potřebují?

Uvidíme, jak se s tímto zákonem vyrovná Senát, který snad zatím nemá na očích předvolební klapky.