NAPSALI STE NÁM: Den památky obětí holocaustu v Terezíně : Zprávy Teplice

Ve středu 24. ledna uctí Den památky obětí holocaustu v Terezíně předseda saské vlády, saský premiér a místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Smyslem akce je předání odkazu obětí nacizmu na mladou generaci.

Stejně jako v loňském roce, kdy si Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti na několika pietních místech Památníku Terezín v Terezíně a Litoměřicích připomněli zástupci Bavorského zemského sněmu, bude i letošní připomínka tohoto významného dne v mezinárodním pojetí.

Položit květiny a poklonit se památce obětí nacizmu přijede předseda vlády Svobodného státu Sasko Michael Kretschmer a prezident Saského zemského sněmu Matthias Rößler (oba CDU). Doprovázet je bude místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček (ČSSD) a pravděpodobně také jeden člen vlády ČR.

Oficiální část programu, který začne ve 13:30 hod., bude zarámována do hudebního vystoupení synagogálního sboru z Lipska. Na programu je krátké přivítání přítomných ředitelem Památníku Terezín Janem Roubínkem, po kterém na své věznění v terezínském ghettu zavzpomíná Dagmar Lieblová, bývalá vězeňkyně terezínského ghetta a předsedkyně Terezínské iniciativy, organizace sdružující přímé přeživší tohoto nacistického perzekučního zařízení a jejich potomky.

Na její slova zareaguje jeden český a jeden německý žák česko-německého bilingválního gymnázia Friedricha Schillera v saské Pirně. Závěrem oficiální části pietního aktu bude modlitba rabína a položení věnců k hlavnímu pylonu Národního hřbitova před Malou pevností. Pro oficiální hosty je posléze ještě připravena prohlídka Malé pevnosti s výkladem průvodce a beseda s přeživšími.

„Památník Terezín přivítal iniciativu Saského zemského sněmu a saské vlády, které se na nás obrátily s požadavkem připojit se k Památníku Terezín a společně uctít tento den, kdy si připomínáme utrpení milionů nevinných obětí v době holokaustu“, uvádí ředitel Památníku Terezín Jan Roubínek.

„Je potěšitelné, že hlavní myšlenkou organizátorů je pomyslné předání odkazu obětí nacizmu na mladou generaci a nikoli politické projevy. Ty na této pietní akci nezazní“, doplňuje Roubínek.

Mezinárodní den památky obětí holokaustu připadá každoročně na 27. ledna. Byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 2005. Datum bylo vybráno záměrně, jde o den, kdy byl v roce 1945 osvobozen nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (Osvětim-Březinka).