Dovolená při mateřské – jaký je nárok, podmínky, zkušenosti

Mám pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Nyní jsem těhotná a mateřskou dovolenou plánuji od 1. listopadu 2012. Za tento rok mám ještě nevyčerpáno 7 dní dovolené. Po mateřské dovolené chci nastoupit na rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte. Jak je to s čerpáním dovolené za rok 2012 a budu mít nárok na dovolenou i v roce 2013, kdy budu čerpat mateřskou dovolenou?

Váš zaměstnavatel je povinen určit čerpání dovolené tak, aby byla vyčerpána v tom kalendářním roce, ve kterém vám právo na dovolenou vzniklo. Ve vašem případě v roce 2012. Můžete tedy svého zaměstnavatele požádat o to, abyste si zbývajících 7 dnů dovolené vyčerpala ještě před nástupem na mateřskou dovolenou.

Pokud to nebude možné a vy si zbývající dovolenou do konce roku 2012 nevyčerpáte, můžete svého zaměstnavatele písemně požádat o poskytnutí zbývající části dovolené po skončení vaší mateřské dovolené. Zaměstnavatel je povinen této žádosti vyhovět. Po vyčerpání této zbývající části dovolené pak nastoupíte na rodičovskou dovolenou.

V případě, že zaměstnavatele o čerpání dovolené nepožádáte a dovolenou si nevyčerpáte ani do konce roku 2013 z důvodu čerpání dovolené rodičovské, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené za rok 2012 po skončení překážek v práci. Znamená to, že zaměstnavatel vám nařídí čerpat dovolenou až po skončení rodičovské dovolené, tedy po třech letech.

K vašemu dalšímu dotazu: podle zákoníku práce má nárok na dovolenou za kalendářní rok zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru ke stejnému  zaměstnavateli konal práci alespoň 60 dnů v daném  kalendářním roce.

Pro účely dovolené se za výkon práce považuje také doba čerpání mateřské dovolené. Pokud tedy v roce 2013 splníte tuto podmínku a ve vašem případě budete alespoň 60 dnů čerpat mateřskou dovolenou, vznikne vám nárok na dovolenou za kalendářní rok 2013 v plném rozsahu.

Pokud požádáte o čerpání této nově vzniklé dovolené po skončení mateřské dovolené, krátit se vám dovolená pro rok 2013 nebude. Jestliže o čerpání dovolené ihned po mateřské dovolené zaměstnavatele nepožádáte, dovolená za rok 2013 se vám krátit bude, a to o překážky v práci, tj. o rodičovskou dovolenou.