Nová práce – nárok na nemocenskou a mateřskou (PPM)

V září 2014 jsem nastoupila do nového zaměstnání. Smlouvu mám na dobu určitou, do konce června 2015 s 3 měsíční zkušební dobou. Předtím jsem byla zaměstnaná dlouhodobě, s výjimkou 2 měsíců na ÚP, před nástupem na nové místo. Nyní jsem v 8. týdnu těhotenství. Zajímá mě, v jakém případě budu mít nárok na mateřskou dovolenou, pokud bych nastoupila v brzké době na nemocenskou. Kolik musím mít odpracováno měsíců nebo jaké tam jsou podmínky? 270 dní za poslední 2 roky splňuji, ale nevím, jak je to s ochrannou lhůtou před nástupem na MD. Jak by to bylo v případě, že by mi nárok na MD nevznikl?  Na nemocenskou budu mít nárok v každém případě?

Z Vašeho e-mailu vyplývá, že od září 2014 pracujete v novém zaměstnání. Smlouvu máte uzavřenou na dobu určitou, a to do konce června 2015. V minulosti jste byla dlouhodobě zaměstnána, jen před nástupem do nového zaměstnání jste byla vedena na úřadu práce. Nyní jste v 8. týdnu těhotenství.

Zajímá Vás, zda budete mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud v blízké době budete v pracovní neschopnosti a jaké jsou zde podmínky. Jaká je ochranná lhůta při těhotenství? Co by se stalo v případě, že by Vám nárok na mateřskou dovolenou nevznikl?

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) je účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Do této doby se započítává například také doba studia, rodičovská dovolená. Pokud jste tedy, jak uvádíte, před nástupem do nového zaměstnání, dlouhodobě pracovala, měla by být tato podmínka splněna. Další podmínkou nároku je účast na pojištění (tj. pracovní poměr) v době nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

Pokud byste tedy byla do Vašeho nástupu na peněžitou pomoc v mateřství stále zaměstnána, měla byste na tuto dávku nárok. Z Vašeho e-mailu vyplývá, že jste nyní ve zkušební době a proto se může stát, že Vám bude v těchto třech měsících ukončen pracovní poměr (zvláště když oznámíte, že jste těhotná nebo nastoupíte do pracovní neschopnosti).

Nárok na PPM může vzniknout i po skončení pracovního poměru v tzv. ochranné lhůtě. Ta u matky, jejíž pojištění skončilo v době těhotenství, činní 180 kalendářních dnů. Pokud pojištění trvalo jen kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

Jestliže vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu bude nutná pracovní neschopnost a dojde k ukončení pracovního poměru, mohou nastat dvě situace:

  • Ochranná lhůta ze skončeného zaměstnání (tj. 180 dnů nebo tolik dnů, kolik trval pracovní poměr) bude trvat ještě ke dni nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (na kterou se nastupuje počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu) a budete splňovat i ostatní podmínky nároku na tuto dávku – pak byste měla mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství.
  • Ochranná lhůta ze skončeného zaměstnání počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu již trvat nebude – nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám nevznikne. Budete-li však pobírat nemocenské dávky ze skončeného zaměstnání až do počátku šestého týdne před očekávaným termínem porodu, pak Vám bude náležet, a to od počátku tohoto týdne, nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. 

Nemocenské dávky v souvislosti s porodem může pobírat žena, která je účastna na nemocenském pojištění nebo v ochranné lhůtě a nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud budete až do nástupu na mateřskou dovolenou pracovat, nárok na peněžitou pomoc v mateřství Vám vznikne.

Pokud však nastoupíte na nemocenskou v průběhu zkušební doby, je zde riziko, že zaměstnavatel využije možnosti zrušení pracovního poměru ve zkušební době, a Vám tak může vzniknout nárok na dávku nemocenské, ale nevznikne Vám nárok na PPM, jelikož v době nástupu na mateřskou dovolenou již nebude trvat pracovní poměr.

V této souvislosti sdělujeme, že zaměstnavatel dle § 66 odst. 1 zákoníku práce nemůže ukončit pracovní poměr ve zkušební době v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti.

Lékař však 6 týdnů před porodem může změnit nemocenskou na nemocenskou v souvislosti s porodem, která trvá do doby 6 týdnů po porodu. Poté byste měla nárok na rodičovský příspěvek.

Pokud byste nastoupila na nemocenskou ve zkušební době, ale zaměstnavatel by pracovní poměr neukončil, pak by neměl vzniknout zákonný důvod ukončit pracovní poměr (mimo některé organizační důvody) a nárok na PPM (nejdříve od 8. týdne před porodem) by Vám vznikl, jelikož by stále trval pracovní poměr.

Stejná situace by nastala, pokud byste nastoupila na nemocenskou až po zkušební době – zřejmě by poté již nebyl zákonný důvod k ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a pracovní poměr by tak trval až do nástup na PPM.  V případě, že by byl Váš pracovní poměr ukončen ve zkušební době, byla by ochranná lhůta krácená (dle délky trvání tohoto posledního pracovního poměru) a zřejmě by netrvala až do nástupu na PPM.

Jelikož je řešení této problematiky složité a je zde více možností, jak se může Vaše situace vyvinout, je možná i osobní konzultace v naší poradně.