Nevybraná dovolená – nárok, podmínky, jak postupovat, zkušenosti

Dobrý den, v roce 2010 jsem nejprve nastoupila na nemocenskou, ze které jsem plynule přešla na mateřskou dovolenou a dále pak na rodičovskou. Zajímalo by mě jak je to s nevybranou dovolenou, na kterou jsem měla nárok. Zda lze ještě uplatnit nárok. Smlouvu mám na dobu neurčitou. V pracovní neschopnosti jsem byla asi od května, až do nástupu na mateřskou dovolenou v listopadu 2010.

Vážená paní, ve svém dotazu píšete, že jste v roce 2010 nastoupila na nemocenskou, ze které jste plynule přešla na mateřskou dovolenou a následně na rodičovskou dovolenou. Ptáte se jak je to s nevybranou dovolenou, na kterou jste měla nárok.

Po doplnění dotazu jste uvedla, že se ptáte na nevybranou dovolenou za kalendářní rok 2010. Se zaměstnavatelem máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V dočasné pracovní neschopnosti jste byla od května 2010 až  do listopadu 2010 kdy jste nastoupila na mateřskou dovolenou.

Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část.

Dovolená musí být vyčerpána v tom kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.

Tato dovolená za kalendářní rok se krátí o překážky v práci na straně zaměstnance, které se pro účely dovolené neposuzují jako výkon práce, a to za prvých 100 zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 zameškaných směn rovněž o jednu dvanáctinu.

Za rok 2010 Vám vznikl nárok na dovolenou za kalendářní rok. Pro účely dovolené se za výkon práce nepovažuje dočasná pracovní neschopnost. Pokud jste byla v dočasné pracovní neschopnosti od května 2010 do října 2010 a zameškala více než 100 směn bude Vám zaměstnavatel dovolenou za kalendářní rok 2010 krátit.

Nemohla-li jste dovolenou za kalendářní rok 2010 vyčerpat ani do konce roku 2011 z důvodu překážek v práci (dočasná pracovní neschopnost, mateřská dovolená, rodičovská dovolená), je zaměstnavatel povinen Vám určit čerpání dovolené  až po skončení těchto překážek v práci.

V § 217 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb.,  je však stanovena výjimka, a to, že můžete svého zaměstnavatele požádat o to, aby jste si mohla nevybranou dovolenou vyčerpat bezprostředně po skončení Vaší mateřské dovolené ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou. Této Vaší žádosti je zaměstnavatel povinen vyhovět.

Jestliže jste o čerpání dovolené před nástupem na rodičovskou dovolenou nepožádala, zaměstnavatel Vám určí termín  čerpání dovolené za rok 2010 až po skončení Vaší rodičovské dovolené (překážky v práci). Pokud jste v roce 2010 zameškala více než 100 směn z důvodu dočasné pracovní neschopnosti bude Vám tato dovolená zaměstnavatelem krácena, jak jsme již výše uvedli.

Na dovolenou za kalendářní rok 2010 tedy stále máte nárok, ale jen v krácené výši.

TIP: Plánuje-li člověk dovolenou, úchvatnou přírodu a pláže nabízí Madeira. Turisté tu najdou kvalitní ubytovaní a svůj volný čas mohou strávit v horách, na pláži, na venkově nebo ve městě.