Co na nás číhá v některých asijských bistrech?

Kontrolou bylo zjištěno, že ve stravovací provozovně není zásadním způsobem dodržována provozní hygiena ani není prováděna dostatečná pravidelná sanitace provozu, především pracovních ploch v přípravnách, v chladicích a mrazicích zařízeních.

Povrchy stěn, dveří a vnitřní i vnější části technologického zařízení byly silně znečištěny špínou, mastnotou a zbytky potravin. V době kontroly bylo zjištěno skladování vzájemně neslučitelných potravin v chladicích i mrazicích zařízeních.

V provozovně nejsou dodržovány předpisy pro potraviny, pokud jde o jejich uložení, jejich ochranu před kontaminací, udržování stanovených teplot, které zabezpečí jejich zdravotní nezávadnost. Suroviny a polotovary nebyly žádným způsobem označeny, nebyla tak zajištěna jejich sledovatelnost.

V provozovně není vytvořen dostatečný prostor pro bezpečné provádění všech pracovních operací, dochází zde ke křížení čistých a špinavých cest, čímž vzniká značné riziko kontaminace připravovaných pokrmů s následným ohrožením zdraví strávníků alimentárním onemocněním.

Byly zjištěny stavebně technické závady, na stropě v zázemí chyběly stropnice a VZT zařízení tak nebylo zakryto, byla odstraněna stěna šatny až na obnažené zdivo, šatna pro personál není zajištěna, v kuchyni byl zatečený strop a v předsíni WC pro personál stravovacího provozu chybělo umyvadlo na mytí rukou.

Zjištěný stav nevylučuje možnost kontaminace potravin a připravovaných pokrmů, může dojít k pomnožení mikroorganismů a k tvorbě toxinů a tedy k ohrožení bezpečnosti pokrmů, čímž vzniká riziko ohrožení zdraví strávníků alimentárním onemocněním. Proto bylo rozhodnuto o uzavření provozovny až do odstranění závad.

Zároveň byla nařízena sanitace k zajištění čistoty a dezinfekce zařízení a vybavení výše uvedené provozovny, neboť současný stav by mohl vést k ohrožení či poškození veřejného zdraví. Po odstranění závad musí provozovatel písemně požádat o znovuotevření provozovny.

Za zjištěné nedostatky bude provozovateli uložen finanční postih.