Nejlepší mladí chemici Ústeckého kraje

Napsal Redakce (ms) – Úterý, Únor 19, 2019 · Napsat komentář 

Akce se konala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Slavnostního vyhlášení se zúčastnil také Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro školství a vedoucí odboru školství Dagmar Waicová.

První čtyři žáci postoupili do celostátního kola, které se uskuteční 11. června 2019 na půdě Chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice. Vítězem krajského kola se stal Jiří Kozma ze ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 5. V obou částech soutěže (teoretické i praktické části) dosáhl Jiří nejlepších výsledků.

Druhé místo obsadil Pavel Žáček ze ZŠ v Litoměřicích, U Stadionu 4. Rovněž Pavel dosáhl vyrovnaných výsledků v obou částech soutěže. Bronz vybojoval Bohdan Habor ze ZŠ v Teplicích, Metelkovo náměstí. A 4. místo získala Anna Jaegerová ze ZŠ v Ústí nad Labem, Rabasova.

V letošním roce se soutěže zúčastnilo 47 základních škol Ústeckého kraje zastoupených celkovým počtem 1 118 žáků. Počet přihlášených škol byl srovnatelný s loňským rokem, což dokazuje, že popularita soutěže Nejlepší mladý chemik Ústeckého kraje neustále stoupá. Soutěž je zařazena MŠMT do programu Excelence. Hlavním vyhlašovatelem, pořadatelem a generálním partnerem je Svaz chemického průmyslu ČR.