Několik předpokladů ke vzniku nového politického subjektu

Integrace. Poslední měsíce vrcholí integrační snahy malých pravicových stran. Vznikne nový subjekt, který bude schopen vyvést naši společnost z postkomunismu do demokracie 21. století, či vznikne jen další strana usilující o parazitování na moci? V očekávání dnů příštích bychom si měli položit otázky, které jsou předpokladem pro takovou budoucnost.

Bude záležet jistě na mnoha faktorech, od lídra nového subjektu (vyhaslá osobnost toužící po návratu na politickou scénu či minulostí nezatížená osobnost schopná dát společnosti jak dlouhodobou vizi, tak nový daňový systém), přes priority takového subjektu (vzdělání, devulgarizace právního řádu a společnosti, nepopulistické, ale funkční reformy daní, důchodů, justice, zdravotnictví či primitivní a zjednodušené recepty na blahobyt) až po transparentnost při jeho vzniku a otevřenost subjektu občanům.

Nejen ekonomické brýle

Ačkoliv si podle statistických čísel vede naše hospodářství stále lépe, nelze se dívat na svět jen ekonomickými brýlemi. Takový pohled se již dříve ukázal jako plochý a pro rozvoj společnosti i státu negativní. Naše země se potýká s mnohými problémy, které budou muset být po volbách v roce 2006 vyřešeny.

A právě z jednotlivých řešení, která bude nový subjekt prezentovat, bude možno rozpoznat jeho kvalitu. Dnešní společnost potřebuje především více akcentovat duchovní a veřejnou rovinu lidského bytí na úkor roviny konzumní. Stejně tak i stát, aby mohl kvalitněji dostát svým funkcím (regulačně-normativní, organizační, ochrannou a arbiterskou), potřebuje mnohé reformy.

Předkládám základní okruhy námětů, bez nichž se takové přemýšlení neobjede.

Především je nutné vybudovat kvalitní a produktivní státní správu, která bude jednoznačně oddělena od samosprávy a bude moci odolat jejím negativním vlivům. Je zároveň nutné investovat do justice, aby se snadná vymahatelnost práva stala samozřejmostí.

Bez nového daňového systému, který bude schopen motivovat právnické, ale i fyzické osoby k chování prospěšnému pro společnost, a který by snížil sociální dávky, je další fungování společnosti nemožné. Co dále?

Důstojný důchodový systém, revize právního řádu, a odstranění plýtvání svěřenými prostředky, které zmenší zadluženost státu i obcí. Samostatnou kapitolou je školství. Na každém kroku je cítit, že bez zvýšení počtu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, jemuž musí být umožněn snadnější přístup ke vzdělání, není možné zkvalitňovat celou společnost. Zvyšovat kvalitu škol se dnes ukazuje jako ta největší investice, jež je přímo úměrná naší budoucnosti.

Provedení shora uvedených věcí není věcí snadnou, bude ale snažší, najde-li se k uvedeným krokům politická vůle a jsou-li takové kroky občany vyžadovány.

Jde tedy možná o velmi nadějný konec roku, protože vznikne-li politický subjekt, který dá zapomenout na postkomunistické mátožení dosavadních politických sil. Za jediného předpokladu: musí dokázat nejen přesně pojmenovat problémy současné společnosti, ale rovněž nabídnout řešení, které většina občanů postrádá.

TIP: Co nakoupit v obchodě Shein CZ a jak k tomu využít SMS půjčku ihned úplně každému případně dlouhodobou půjčku bez registru?