Nepovedený zájezd – jak se bránit

V blízké době odjíždíme na dovolenou, na zájezd k moři. Na odpočinek u moře se samozřejmě těšíme a šetříme na něj celý rok. Nyní ale máme obavy, aby se naše očekávání splnila. Spoustu známých, kteří už se z dovolené vrátili, sdělují otřesné zážitky, ať už jde o neodpovídající kvalitu ubytování, velkou vzdálenost od moře či ubytování v blízkosti dálnice. Zajímalo by nás, co můžeme v takového situaci dělat. Jsou nějaké možnosti jak se bránit?

Podobu zájezdu určuje sepsaná smlouva nebo obdobné potvrzení o zájezdu. Je důležité si ohlídat, aby vše, co vám bylo přislíbeno ústně, bylo i uvedeno ve smlouvě, či podobném dokladu.

Cestovní kancelář, jakožto pořadatel zájezdu, odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvu, ať už služby poskytuje samotná cestovní kancelář nebo jiný smluvený poskytovatel (např. letecký přepravce či hotel).

Cestovní kancelář tedy odpovídá za nedostatky dovolené, které garantovala v cestovní smlouvě. Pokud něco není v pořádku, například neodpovídá výhled z pokoje nebo jeho vybavení smluveným požadavkům, je zapotřebí jednat hned na místě a upozornit třeba delegáta, že situace je odlišná od dohodnutého a požadovat okamžitou nápravu nebo alespoň písemný doklad o uplatněné reklamaci.

Ke zjednání nápravy si určete lhůtu. Pokud k nápravě v této lhůtě nedojde, opravňuje vás to zřídit si nápravu sami a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhradě. Myslete také na to, že vytýkané nedostatky budete muset nějakým způsobem doložit. Můžete pořídit fotografie stavu pokoje, výhledu z balkónu apod. Jako důkaz může posloužit také svědectví dalších účastníků zájezdu.

U vad, se kterými se nedá nic dělat (např. chybějící slibovaný bazén), je možné žádat slevu. K uplatnění práva na slevu máte však pouze jeden měsíc po skončení zájezdu. Je třeba se obrátit na cestovní kancelář, která zájezd pořádala.

Výše náhrady se bude posuzovat individuálně s přihlédnutím k řadě okolností. Vodítkem může být tzv. frankfurtská tabulka, podle které rozhodují hlavně německé soudy. Pokud se cestovní kancelář k vaší žádosti postaví zamítavě, můžete svůj nárok na slevu uplatnit u soudu.