Neřešte neúspěch ve škole trestem

Mnozí rodiče si uvědomili, že nechtějí řešit potíže svých dětí v učení jen formou úlev. Individuální péčí a odborným postupem může školák nedostatky zvládnout. Pište vaše dotazy do komentářů, Martina Vrbická vám je ráda zodpoví.  

Studijní centrum BASIC pomáhá zlepšit školní výsledky

„Jsou inteligentní, ale mají špatné známky, protože nechápu princip učení,“ říká Martina Vrbická – ředitelka studijního centra BASIC Čáslav, která věnuje svůj čas především dětem, které mají problémy v učení. V České republice existuje již 13 poboček a jednou z nich je také centrum v Čáslavi.

Zaměřuje se především na český jazyk, zejména na správné a bezproblémové čtení a psaní. Naučí jak studované látce porozumět a získané vědomosti prakticky používat.

Na špatný prospěch se rodiče sice zlobí, ale chtějí většinou svému dítěti pomoci, a tak vyzkoušejí všechno možné. Učí se s ním, dohadují se s učiteli, přitom své ratolesti vynadají do hlupáků a doma si navzájem předhazují, po kom ten lajdák je. A když je studijní úspěch stále v nedohlednu, hledají pomoc v pedagogicko-psychologické poradně nebo shánějí doučování. A právě tím se zabývá Studijní centrum BASIC. Jak vzniklo, vysvětluje Martina Vrbická: „Kolegyně Andrea Macháčková se setkala s podobnými centry v Dánsku. Zaujalo ji, že dosahují výborných výsledků u dětí, které mají problémy se čtením či psaním, mají k učení nechuť, nesoustředí se. A tak se řekla, že by to byl dobrý nápad i pro české studenty. Zaměřujeme se především na český jazyk, zejména na správné a bezproblémové čtení a psaní, jsme schopni pomoct i s gramatikou. Rodiče k nám tedy přivedou dítě, pokud špatně čte, nečitelně píše, zaměňuje a vynechává písmena nebo celé slabiky. Nejde jenom o dyslektiky, ale o všechny, kdo mají problémy s češtinou. Třeba dospělí mohou mít kvůli mezerám v češtině potíže naučit se cizí jazyk.“

Metoda, kterou v centru používají, je v podstatě návod k učení. „Je tak jednoduchý, že ho pochopí i malé děti, a tak všestranný, že pomáhá i dospělým,“ říká lektora čáslavské pobočky.

„Studenti se nejdříve seznámí se základy českého jazyka a porozumí jim. Proto se také jmenujeme BASIC (z angličtiny „základ“) – vracíme se k základům. Začínáme objasněním těch nejzákladnějších pojmů, aby děti pochopily, co je to písmenko, co to je hláska, jak se z písmen tvoří slabiky, ze slabik slova a ze slov věty. Máme tu i děti, které jsou velmi inteligentní, a přesto mají špatné známky, protože nepochopily princip učení. Když na to pak přijdou, jsou jako vyměněné. Spolužáci a učitelé se na ně pak ve škole přestávají dívat jako na méněcenné a z toho máme všichni obrovskou radost,“ usmívá se lektora.

Jsme tu pro dítě

„Kritéria výběru našich učitelů jsou velice přísná, a pak musí také absolvovat dvouměsíční školení. Učitelé mají jasně danou osnovu, podle níž postupují, a přitom dostatek prostoru přizpůsobit doučování potřebám každého žáka. Samozřejmostí je, že naši učitelé jsou zodpovědní a umí komunikovat s dětmi. Panuje to princip „rovného s rovným“, takže se nad děti nevyvyšují. My jsme tu pro dítě, nikoliv abychom prezentovali vlastní důležitost. Dítě sem nesmí chodit s nechutí – to by byla naše chyba. Doučování neprobíhá nikdy bez souhlasu dítěte. Snažíme se maximálně spolupracovat s rodiči, konzultujeme s nimi každý pokrok i zaškobrtnutí. Rodič se může účastnit výuky, aby viděl, jak pracujeme a co lze zařadit i do společného učení doma.“

Jestliže chtějí rodiče naše doučování využít, tak zavolají a domluví si osobní schůzku. Ve školním roce dochází děti na lekce většinou dvakrát týdně. Učitel se celé dvě vyučovací hodiny věnuje pouze jednomu dítěti, případně dvojici, ale stále jde o individuální přístup. Proto dokáže přesně diagnostikovat problém a řešit ho. BASIC dále pořádá přednášky „Jak žít a pracovat s dětmi“ pro rodiče, učitele i veřejnost.

Závěrem dodává ředitelka následující: „Během sedmi let mého působení v centrech BASIC jsem našla práci, která dokáže změnit životy nešťastných dětí i jejich rodičů. Není nic krásnějšího než vidět jiskru nadšení v očích studentů a jejich chuť do dalšího vzdělávání.