Neúspěch ve škole se neřeší trestem

Mnozí rodiče si uvědomili, že nechtějí řešit potíže svých dětí v učení jen formou úlev. Individuální péčí a odborným postupem může školák nedostatky zvládnout. Studijní centrum BASIC pomáhá zlepšit školní výsledky.

Jsou inteligentní, ale mají špatné známky, protože nechápu princip učení. Tvrdí Martina Vrbická, ředitelka studijního centra BASIC Čáslav, která věnuje svůj čas především dětem, které mají problémy v učení. V České republice existuje již 13 poboček a jednou z nich je také centrum v Čáslavi.

Zaměřuje se především na český jazyk, zejména na správné a bezproblémové čtení a psaní. Naučí, jak studované látce porozumět a získané vědomosti prakticky používat. Na špatný prospěch se rodiče sice zlobí, ale chtějí většinou svému dítěti pomoci, a tak vyzkoušejí všechno možné.

Učí se s ním, dohadují se s učiteli, přitom své ratolesti vynadají do hlupáků a doma si navzájem předhazují, po kom ten lajdák je. A když je studijní úspěch stále v nedohlednu, hledají pomoc v pedagogicko-psychologické poradně nebo shánějí doučování. A právě tím se zabývá Studijní centrum BASIC.

Toto centrum se zaměřuje především na český jazyk, zejména na správné a bezproblémové čtení a psaní, jsme schopni pomoct i s gramatikou. Rodiče sem tedy přivedou dítě, pokud špatně čte, nečitelně píše, zaměňuje a vynechává písmena nebo celé slabiky. Nejde jenom o dyslektiky, ale o všechny, kdo mají problémy s češtinou. Třeba dospělí mohou mít kvůli mezerám v češtině potíže naučit se cizí jazyk.

Metoda, kterou v centru používají, je v podstatě návod k učení. Je tak jednoduchý, že ho pochopí i malé děti, a tak všestranný, že pomáhá i dospělým. Studenti se nejdříve seznámí se základy českého jazyka a porozumí jim. Proto se také jmenujeme BASIC, v překladu základ.

Začíná se objasněním těch nejzákladnějších pojmů, aby děti pochopily, co je to písmenko, co to je hláska, jak se z písmen tvoří slabiky, ze slabik slova a ze slov věty. Jsou zde i děti, které jsou velmi inteligentní, a přesto mají špatné známky, protože nepochopily princip učení. Když na to pak přijdou, jsou jako vyměněné. Spolužáci a učitelé se na ně pak ve škole přestávají dívat jako na méněcenné.

Centrum BASIC je tu pro dítě

Kritéria výběru učitelů jsou velice přísná. Musí také absolvovat dvouměsíční školení. Učitelé mají jasně danou osnovu, podle níž postupují, a přitom dostatek prostoru přizpůsobit doučování potřebám každého žáka. Samozřejmostí je, že učitelé jsou zodpovědní a umí komunikovat s dětmi.

Panuje princip rovného s rovným, takže se nad děti nevyvyšují. Dítě tam nesmí chodit s nechutí. Doučování neprobíhá nikdy bez souhlasu dítěte. Snaží se maximálně spolupracovat s rodiči, konzultují s nimi každý pokrok i zaškobrtnutí.

Rodič se může účastnit výuky, aby viděl, jak pracují a co lze zařadit i do společného učení doma. Jestliže chtějí rodiče doučování využít, tak zavolají a domluví si osobní schůzku. Ve školním roce dochází děti na lekce většinou dvakrát týdně.

Učitel se celé dvě vyučovací hodiny věnuje pouze jednomu dítěti, případně dvojici, ale stále jde o individuální přístup. Proto dokážou přesně diagnostikovat problém a řešit ho. BASIC dále pořádá přednášky „Jak žít a pracovat s dětmi“ pro rodiče, učitele i veřejnost.