Nízkou likviditu českého kapitálového trhu je možné zvýšit uvedením akciím z privatizovaných společností na burzu

Nízkou likviditu českého kapitálového trhu je možné zvýšit uvedením akciím z privatizovaných společností na burzu, říká Jiří Křovák, ekonomický expert Cesty změny (CZ) a jednička v kraji Vysočina. Praha má podle něj šanci se stát regionálním finanční centrem střední Evropy.

Co by Vaše strana udělala pro podporu kapitálového trhu v České republice?

Zásadním problémem českého kapitálového trhu, na rozdíl od minulosti, kdy jím byla katastrofální netransparentnost, je jeho nízká likvidita. Možnosti zvýšení likvidity českého kapitálového trhu jsou předmětem dalších odpovědí.

Usilovali byste o povinné uvedení akcií ze státem privatizovaných podniků na trh (ČSA, Správa letišť, Česká pošta) za účelem jeho oživení? Jakým způsobem byste chtěli upravit ustanovení o povinných odkupech včetně výjimek?

Pro zvýšení likvidity českého kapitálového trhu, jeho oživení či zamezení jeho faktické likvidace, bychom považovali za účelné uvedení akcií z předpokládaných v budoucnu privatizovaných společností na burzu. Podíl akcií privatizovaných společností uvedených na burzu by se mohl pohybovat někde mezi 10-15% celkového akciového kapitálu. Tím by se likvidita trhu výrazně zvýšila.

Jak byste chtěli podpořit vstup nových podniků na kapitálový trh. Jak zjednodušit a zlevnit uvádění akcií na trh?

Uvedení nových firem na kapitálový trh je nutně spojeno s výrazným snížením administrativní zátěže tohoto úkonu. Dnes je prodleva mezi podáním žádosti a uvedením akcií na kapitálový trh zhruba půlroční. Kapitálový trh i z tohoto důvodu neplní svoji základní funkci efektivní alokace kapitálu. V České republice například ještě nedošlo k žádné IPO (initial public offering), což je světový unikát spojený jednak s výraznou administrativní zátěží, jednak s přetrvávající nedůvěrou v kapitálový trh.

Mají mít podle vás české firmy, které uvedou své akcie na trh daňové výhody? Pokud ano jaké?

Ano. Měly by mít možnost požívat 1 rok až 2 roky daňových prázdnin.

Jaké konkrétní změny byste chtěli uskutečnit v zákonu o cenných papírech či zákonu o investičních společnostech a fondech?

V relevantní legislativě by měl především být explicitně oddělen majetek zákazníků od majetků obchodníků s cennými papíry.

Jaká by měly být podle vás pojištěni investoři před krachem obchodníků s cennými papíry?

Opět oddělením majetku zákazníků od majetku obchodníků, dále posílením role Komise pro cenné papíry, možností jejího efektivnějšího fungování (které je dnes spíše formální) a tvrdšího postihu problematických a problémových obchodníků, pokud nechceme hovořit přímo o podvodnících operujících na kapitálovém trhu.

Jaká by podle vás měla být funkce Garančního fondu obchodníků s cennými papíry?

Brokeři platí neúměrně vysoké poplatky a Garanční fond je zde v zásadě pouze proto, aby pomohl investorům, pokud zkrachuje brokerská firma. Bylo by třeba rozšířit jeho kompetence ruku v ruce s rozšířením kompetencí Komise pro cenné papíry jako systémové opatření.

Porovnali byste vzájemnou spolupráci regionálních burz – Praha, Budapešť, Bratislava, Varšava? Jakým způsobem?

Spolupráci regionálních burz vadí dosavadní nejednotnost legislativ příslušných zemí. Po vyřešení tohoto problému by spolupráce byla jistě možná a prospěšná. Nicméně v éře globalizace a elektronického obchodování v celosvětovém měřítku v reálném čase prakticky 24 hodin denně fyzická lokalizace burz ztrácí roli. Je proto pravděpodobné, že elektronických center burzovních obchodů bude ubývat. Může Praha či Bratislava konkurovat Frankfurtu, Vídni nebo Londýnu? Rozhodně bychom však podporovali projekt, který by z Prahy učinil regionální finanční centrum. Praha pro to rozhodně má všechny předpoklady.