Obyvatelé z Bíliny, nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Napsal Redakce – Úterý, Listopad 22, 2016 · Napsat komentář 

BÍLINA –  Pokud stále nemáte uhrazený poplatek za komunální odpoad, upozorňujeme, že termín splatnosti za II. pololetí je 30.11.2016.

Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně Městského úřadu, složenkou nebo převodem na účet.

č.ú.: 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický symbol : rodné číslo plátce.

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn a to buď telefonicky na č. 417 810 957  nebo e-mailem na adresu skalicka@bilina.cz.

Poplatek na rok 2016 je stanoven ve výši 500 Kč za osobu na rok (t.j. 250 Kč / 1 osoba pololetí).

Od poplatku na rok 2016 jsou osvobozené děti narozené v roce 2016.

Foto: Ilustrační