Omluva občanům – rekonstrukce ulic Tyršova, Komenského a Masarykova náměstí

Vážení obyvatelé Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského, ostatní občané.

Dovolte, abych Vás oslovila ve věci problémů, které vznikly při realizaci stavebních prací prováděných na Masarykově náměstí a v ulicích Tyršova a Komenského.

Tento dopis se mi nepíše lehce. Přijměte prosím od města moji omluvu za to, že v místě Vašeho bydliště či místa podnikání jsou neskutečné potíže se stavbou komunikací a dopady tohoto problému pociťujete každodenně zejména Vy.

Všechny Vaše připomínky, výhrady i nadávky chápu a rozumím jim a vím, že jsou oprávněné. Rozumím i tomu, že Váš oprávněný hněv mnozí směřujete na město jako investora akce. Většina připomínek „proč je prostě nevyhodíte“ jsou také na místě a věřte tomu, že pokud by to bylo jednoduché, tak bychom to dávno udělali. Není to však problém smluv, nebo chyb v přípravě akce. Pokud by město mohlo postupovat jako každý soukromník, který není omezen v tom koho, na co a za kolik si vybere, ujišťuji Vás, že by tuto akci tento dodavatel vůbec nedělal a akce by byla již dávno hotova.

Ale dovolte mi ještě jednou k omluvě města malé vysvětlení:

Část náměstí u muzea, kterou dělala jiná firma v předloňském roce, proběhla velmi rychle – během jednoho měsíce a ve velmi dobré kvalitě. Byla realizována dle řeči zákona jako „zakázka malého rozsahu“, kde podle zákona město oslovuje 5 firem. V tomto případě oslovuje firmy, u kterých má jistotu, že práce budou provedeny v dobré kvalitě. Oslovuje firmy, které jsou již na řadě akcí prověřeny. Uvedená akce byla plně hrazena z prostředků města.

V případě Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského se jedná o akci dotovanou ROP střední Čechy, kde je nezbytné splnit řadu podmínek a pravidel. Navíc je díky objemu prací dle zákona o veřejných zakázkách již v režimu „vyšší zakázky“ a soutěž musí proběhnout jako otevřená, aby se do ní mohl přihlásit jakýkoliv uchazeč o zakázku. Město je v tomto případě v nejisté pozici a nemá mnoho možností jak vyloučit nekorektní dodavatele. Ani sebelepší smlouva není k ničemu, pokud dodavatel přestane své závazky plnit a neplní je, a to ani, pokud mu hrozí sankce a penalizace. I v případě této akce byla v rámci výběrového řízení řešena otázka tzv „mimořádně nízké nabídkové ceny“, kdy uchazeč doložil, že je za uvedenou cenu schopen dílo realizovat. Po konzultaci s poskytovatelem dotace bylo zřejmé, že by město v případě vyloučení tohoto uchazeče bylo vystaveno riziku ztráty či krácení dotace. Protože druhá cenová nabídka byla o cca 1,5 mil Kč bez DPH dražší, nemohli jsme si dovolit uzavřít s touto firmou smlouvu a odbýt vítěze výběrového řízení.

Naším cílem rozhodně nebylo vytvořit situaci, která Vám bude znepříjemňovat život. Chtěli jsme získat dotaci, abychom mohli zajistit kvalitní komunikace v místě Vašeho bydliště či podnikání. Bohužel jsme, ne vlastní vinou, narazili na nekorektního, ba až neschopného dodavatele (ID Stavby group s.r.o.). Nepředpokládali jsme takový průběh, neboť v loňském roce tento dodavatel vyhrál a realizoval pro město zakázku „Zateplení MŠ Pod Školkou“ v objemu cca 10 mil Kč.

Omlouvám se Vám proto ještě jednou a prosím Vás o pochopení a strpení při realizaci stavby. Nezbytné zajištění vjezdů k domům v ulici Tyršova a Komenského a také i náhradní svozy domovního odpadu zajistí město samo na náklady dodavatele po Vašem upozornění. Vedení a odpovědní pracovníci města řeší tuto problémovou situaci tak, aby byla zjednána náprava v co nejkratší době.

Protože se jedná o situaci, která Vás výrazně omezuje, budeme Vás o řešení situace opětovně informovat sami, protože i v tomto firma selhala.

Mgr. Květa Halanová, starostka

znak-1412535208-1515610