Osvojitelské a pěstounské rodiny si daly víkendový sraz ve Sloupu

Rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči z Teplicka i ostatních částí Ústeckého kraje vyjely na společný již druhý víkend z celkem pěti do malebné obce Sloup v Čechách na Novoborsku, aby společně prožily čas plný zážitků. Součástí víkendového programu byly také vzdělávací aktivity pod vedením zkušené lektorky nebo praktické ukázky poskytování první lékařské pomoci.

Celý víkend organizovalo Litoměřické Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s., které má s pořádáním podobných programů letité bohaté zkušenosti.

„Smyslem těchto víkendových akcí je vzdělávání rodičů v oblastech, které jsou pro ně zajímavé a zároveň jim pomáhají ve výchově jejich osvojených dětí. Nedílnou součástí jsou však také volnočasové aktivity pro děti i rodiče. Velmi nás těší, že některé rodiny s námi jezdí již několik let a vytvořila se mezi nimi skutečná přátelství“, řekla k přípravě víkendu vedoucí vzdělávání v CPNRP Kamila Racková.

Na účastníky víkendu však nečekaly pouze hry a sportovní aktivity, ale pro rodiče také prostor pro výměnu zkušeností z výchovy svých dětí pod vedením zkušené lektorky a psychoterapeutky Lucie Mucalové, se kterou organizátoři víkendu spolupracují.

„Tentokrát byl součástí víkendu seminář na téma stresu a jak s ním zacházet v praktickém životě, především pak při výchově dětí. Účastníci měli možnost s lektorkou diskutovat všechny problémy na dané téma, které považovali za důležité a přínosné pro každodenní rodinnou realitu“, doplnila k semináři Kamila Racková.

Během vzdělávacího programu vyhrazeného pro rodiče byl pro děti připraven volnočasový program pod dohledem zkušených asistentů, aby pro maminky i tatínky bylo vytvořeno skutečně příznivé prostředí.

O hlídání dětí během programu pouze pro rodiče zmínila ředitelka Centra Margita Šantavá: „Je to model, který jsme přejali z našich ostatních akcí. Jestliže potřebujete s rodiči v klidu pracovat, je hlídání ratolestí jedním ze základních prvků úspěchu.“

Litoměřické Centrum pro náhradní rodinnou péči za více než 10 let své existence nasbíralo v oblasti pomoci rodinám s dětmi bohaté zkušenosti. V současné době podporuje přibližně 150 rodin. Své hlavní zázemí má v Litoměřicích, ale rozličné aktivity za dobu svého působení rozšířilo do celého Ústeckého kraje. Svou pobočku má také v Ústí nad Labem.

Klienti mohou využít sociálně aktivizační službu pro rodiny v péči třetí osoby nebo zaregistrovanou službu odborného poradenství. Hlavní náplní práce Centra pro NRP je dlouhodobá podpora rodin s dětmi v náhradní rodinné péči. Centrum pomáhá jak osvojitelům, tj. rodinám, které si opuštěné děti adoptovaly, tak také pěstounským rodinám.

Zajišťuje odbornou pomoc při řešení akutních rodinných problémů, ale také odborná školení nebo zábavné programy. Bližší informace o činnosti Centra a plánovaných akcí zájemci naleznou na webu www.cpnrp.cz