Otěhotnění na rodičovské dovolené – co dělat, podmínky

V současné době jsem na rodičovské dovolené s dvouletou dcerou. Zvolila jsem si tříletou dobu čerpání rodičovského příspěvku. Před nástupem na rodičovskou dovolenou (nejdříve tedy mateřskou dovolenou)  jsem byla zaměstnaná. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Nyní s manželem čekáme druhé dítě, které se narodí za půl roku. Nejsem si jistá, zda mi i u druhého dítěte vznikne nárok na mateřskou, když jsem od prvního porodu vůbec nepracovala. Pokud ano, můžu pobírat rodičovský příspěvek na starší dceru a zároveň mateřskou na druhé dítě?

Peněžitá pomoc v mateřství (dále jen PPM – „mateřská“) je dávka nemocenského pojištění, která je podmíněna účastí pojištěnce na nemocenském pojištění. Dávka náleží matce, jestliže těhotenství skončilo porodem a jestliže byla matka v posledních dvou letech před nástupem na PPM účastna nemocenského pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů.

Do doby 270 dnů se započítává také doba přerušení pojištění např. z důvodu rodičovské dovolené, pokud Váš pracovní poměr stále trvá. Dle výše uvedených informací, Vám tedy nárok na PPM u druhého dítěte opět vznikne i bez návratu do zaměstnání. PPM se poskytuje maximálně po dobu 28 týdnů.

Souběh rodičovského příspěvku a PPM však není možný. Výjimkou je situace, kdy rodič má nárok na PPM jen po část kalendářního měsíce a jeho výše je nižší než je výše rodičovského příspěvku a dále situace, kdy výše PPM za kalendářní měsíc je nižší než výše rodičovského příspěvku. Pak vzniká nárok na PPM a na rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi ním a PPM.

Dávky nemocenského pojištění se vypočítávají z denního vyměřovacího základu ke dni nástupu na dávku, rozhodným obdobím je zpravidla období předchozích 12 kalendářních měsíců. Jestliže nebudete mít v rozhodném období z důvodu čerpání rodičovské dovolené žádný příjem, bude se Vaše PPM vypočítávat podle příjmů před první mateřskou dovolenou.

Bude-li PPM vyšší než Váš současný rodičovský příspěvek, bude vyplácení rodičovského příspěvku zastaveno.